Шинэ мэдээ
Их уншсан
Дэлгэрэнгүй
Хууль эрх зүй
Сайдын тушаал
БАРИЛГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХОЛБОГДСОН ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ХҮСЭЛТИЙГ ЦАХИМААР ХҮЛЭЭН АВЧ ШИЙДВЭРЛЭХ БОЛОН БАРИЛГЫН САЛБАРТ НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ
2022-12-13
Сайдын тушаал
"Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын төлөвлөлт" /БНбД 31-25-22/ барилгын норм, дүрмийг батлах тухай
2022-12-12
Сайдын тушаал
ТАРИАЛАНГИЙН ЗОРИУЛАЛТААР ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ГЭРЭЭНИЙ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ
2022-12-12
Сайдын тушаал
БАРИЛГЫН НОРМ, ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
2022-12-12
Сайдын тушаал
Барилга байгууламжийн цахим тооцооллын программ хангамжийг баталгаажуулж, хэрэглэх журам
2022-12-12
Сайдын тушаал
Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах эрхийг аж ахуйн нэгж байгууллагад олгох, хяналт тавих журам
2022-12-12
Сайдын тушаал
Журам шинэчлэн батлах тухай /Барилга, байгууламжийн төвөгшлийн ангилалд хамаарах зориулалт, хүчин чадлыг тогтоох журам
2022-12-12
Сайдын тушаал
БАРИЛГЫН НОРМ, ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ
2022-12-12
Сайдын тушаал
"СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАРИЛГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ" /БНБД 31-24-22/ НОРМ, НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧИГ БАТЛАХ ТУХАЙ
2022-12-12
Сайдын тушаал
"ГАН БҮТЭЭЦ" /БНБД 53-03-22/ БАРИЛГЫН НОРМ, ДҮРМИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
2022-12-12
Сайдын тушаал
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ, НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧИГ БАТЛАХ ТУХАЙ
2022-12-12
Сайдын тушаал
БАРИЛГЫН НОРМ, ДҮРЭМ /ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛД МӨРДӨХ ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ДҮРЭМ/ БАТЛАХ ТУХАЙ
2022-12-12
Сайдын тушаал
БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ, НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧИГ "БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИД ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖИЙГ ТӨЛӨВЛӨХ" /БНБД 31-23-22/ БАТЛАХ ТУХАЙ
2022-12-12
Засгийн газрын тогтоол
ГАЗРЫГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭНД АВАХ ТУХАЙ
2022-12-12
Засгийн газрын тогтоол
ГАЗРЫГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭНД АВАХ ТУХАЙ
2022-12-12
Засгийн газрын тогтоол
ГАДААД ВАЛЮТЫН УЛСЫН НӨӨЦИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
2022-12-12
Засгийн газрын тогтоол
ХУУЛЬ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
2022-12-12
Засгийн газрын тогтоол
"ШИНЭ ЗУУНМОД" ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ
2022-12-12
Засгийн газрын тогтоол
ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
2022-12-12
Засгийн газрын тогтоол
ИРГЭНД 2022 ОНД ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН НИЙТ ХЭМЖЭЭ, БАЙРШИЛ, ЗОРИУЛАЛТЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ
2022-12-12
" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
Өргөдөл гомдол