САЛБАРЫН ШАГНАЛЫН ЖУРАМ

Барилга, хот байгуулалтын салбарыг хөгжүүлэхд идэвхи зүтгэл, үр бүтээл, ажлын амжилт гаргасан, салбарын бүтээн байгуулалтын салбарын шагнал нь дараах төрөлтэй байна. Үүнд:

Засгийн газрын шагнал:

  • “Тэргүүний барилгачин” хүндэт тэмдэг;
  • “Нийтийн аж ахуйн тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг;
  • “Газрын харилцааны тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг;

Барилга, хот байгуулалтын яамны шагнал:

  • Яамны “Хүндэт дэвтэр”-т бичиж дурсгалын гэрчилгээ олгох;
  • Яамны “Жуух бичиг”.

Шагнал олгох ерөнхий нөхцөл, шагналт нэр дэвшүүлэх, тодорхойлох болон бүрдүүлэх материал зэргийг “БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЛБАРЫН ШАГНАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ“-аас үзнэ үү.

Салбарын шагналд нэр дэвшигч бүртгэх систем: https://www.reward.mcud.gov.mn/

Шинэ мэдээ
Их уншсан