Хот байгуулалт, газрын харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

ХОТ, БАЙГУУЛАЛТ, ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР
Албан тушаал Овог нэр Утас Цахим шуудан Албан тушаалын тодорхойлолт
Газрын дарга Цогт БАЯРБАТ 70110411 bayarbat@mcud.gov.mn PDF
Хот байгуулалтын нэгдсэн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч Дагвадорж БЭЛЭГСАЙХАН 11-312517 belegsaikhan@mcud.gov.mn PDF
Хүн амын нутагшилт, суурьшил, бүс нутгийн хөгжлийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээч Самдан ДЭНСМАА densmaas@mcud.gov.mn PDF
Хот тосгоны хөгжлийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн     PDF
Бүс нутаг, хот тосгоны эдийн засгийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээч Энх-Амгалан АРИУННЯМ e.ariunnyam@mcud.gov.mn PDF
Газрын харилцааны нэгдсэн  бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч Гомбодорж БОЛОРМОО 11-329116 g.bolormoo@mcud.gov.mn PDF
Газрын кадастр, үнэлгээ, төлбөр, эдийн засгийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээч Базарпүрэв ГОЁСАЙХАН goyosaikhan@mcud.gov.mn PDF
Геодези, зураг зүйн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээч Сүрэнжав БОЛОРОО boloroo.s@mcud.gov.mn PDF
Орон зайн мэдээлэл, технологийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Гантулга НАМХАЙНЯМБУУ namkhanyambuu.g@mcud.gov.mn PDF

 

Шинэ мэдээ
Их уншсан