ЯАМНЫ БҮТЭЦ

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЦИЙН НЭГЖИЙН ОРОН ТОО

НЭГЖ ОРОН ТОО

Яамны удирдлага

3

Төрийн захиргаа удирдлагын газар

  • Хуулийн хэлтэс
  • Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс
21

Хөгжлийн бодлого, газрын харилцаа, хот байгуулалтын газар

  • Хот байгуулалтын хэлтэс
16

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар

  • Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
10

Барилга, инженерийн дэд бүтцийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

  • Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэлтэс
  • Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн хэлтэс
18

Мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар

  • Статистик, мэдээлэл технологийн хэлтэс
10
Салбарын хяналтын газар 15
НИЙТ ДҮН 93

 

Шинэ мэдээ
Их уншсан