ЯАМНЫ БҮТЭЦ

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЦИЙН НЭГЖИЙН ОРОН ТОО

НЭГЖ ОРОН ТОО
Яамны удирдлага 3

Төрийн захиргааны удирдлагын газар

  • Хуулийн хэлтэс
  • Статистик, мэдээллийн технологийн хэлтэс
22

Бодлого, төлөвлөлтийн газар

  • Орон сууц, санхүүжилтийн хэлтэс
  • Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс
10

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар 

  • Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
10
Хот байгуулалт, газрын харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар 9

Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

  • Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэлтэс
9

Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

  • Инженерийн дэд бүтцийн хэлтэс
9
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар 6
НИЙТ ДҮН 78

 

Шинэ мэдээ
Их уншсан