ЯАМНЫ БҮТЭЦ

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЦИЙН НЭГЖИЙН ОРОН ТОО

НЭГЖ ОРОН ТОО

Яамны удирдлага

3

Төрийн захиргаа удирдлагын газар

  • Хуулийн хэлтэс
  • Статистик, мэдээлэл технологийн хэлтэс
25

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хот байгуулалтын газар

  • Хот байгуулалтын хэлтэс
15

Барилга, инженерийн дэд бүтцийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

  • Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэлтэс
9

Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

9

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар

  • Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
  • Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс
13

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

6

Салбарын хяналтын газар

  • Инженерийн дэд бүтцийн хяналтын хэлтэс
15
НИЙТ ДҮН 93

 

Шинэ мэдээ
Их уншсан