Төсөл хөтөлбөрүүдийн мэдээлэл
ЗҮҮН ӨМНӨД ГОВИЙН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХИЛИЙН ОЙРОЛЦОО СУУРИН  ГАЗРУУДЫН ХӨГЖЛИЙН МОН-3388 ТӨСӨЛ
ЗҮҮН ӨМНӨД ГОВИЙН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХИЛИЙН ОЙРОЛЦОО СУУРИН ГАЗРУУДЫН ХӨГЖЛИЙН МОН-3388 ТӨСӨЛ
2019 / 04 / 10
Төсөлд хамрагдсан хотуудын хөгжлийг үр ашигтай зөв төлөвлөх, чанартай, найдвартай өргөн хүрээг хамарсан нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд оршино. Төслийн хүрээнд Архангай, Өвөрхангай, Өмнөговь, Дорноговь аймгийн төвүүдэд био өнгөр тогтоогч бүхий идэвхжүүлэгч лагийн технологи ашигласан орчин үеийн үр ашигтай цэвэрлэх байгууламж барина. Шинэ цэвэрлэх байгууламж барьснаар байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөө багасч, оршин суугчдын ажиллаж, амьдрах таатай нөхцөл бүрдэнэ.
Шинэ мэдээ
Их уншсан