БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ
Хууль эрх зүй
Хэлэлцүүлэг
Өргөдөл гомдол
Холбоо барих
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
Бүртгүүлэх
Шинэ ажлын байрны зар
БАРИЛГЫН ДИЗАЙНЕР /ДОТООД ЗАСАЛ, ИНТЕРЬЕР ХАРИУЦСАН/ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
“Ногоон нуур 1008 айлын орон сууц” төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид Барилгын дизайнер /дотоод засал, интерьер хариуцсан/ ажилтан сонгон шалгаруулж авах тул сонирхсон иргэд мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
2019-08-19
ЗАХИРГААНЫ АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
“Ногоон нуур 1008 айлын орон сууц” төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид Захиргааны ажилтан сонгон шалгаруулж авах тул сонирхсон иргэд мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
2019-08-19
Ажлын байрны зар
Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Барилга, хот байгуулалтын яамны Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Барилга байгууламжийн хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтнийг сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд мэдээлж байна.
2019-06-19
Талбайн инженер сонгон шалгаруулах тухай зарлал
“Ногоон нуур 1008 айлын орон сууц” төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид Талбайн инженер сонгон шалгаруулж авах тул сонирхсон иргэд мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
2019-04-30
Туслах ажилтан сонгон шалгаруулах тухай зарлал
“Ногоон нуур 1008 айлын орон сууц” төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн Туслах ажилтан сонгон шалгаруулж авах тул сонирхсон иргэд мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
2019-04-30
Санхүүгийн ажилтан сонгон шалгаруулах тухай зарлал
“Ногоон нуур 1008 айлын орон сууц” төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид Санхүүгийн ажилтан сонгон шалгаруулж авах тул сонирхсон иргэд мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
2019-04-30
Барилгын төсөвчин сонгон шалгаруулах тухай зарлал
“Ногоон нуур 1008 айлын орон сууц” төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид Барилгын төсөвчин сонгон шалгаруулж авах тул сонирхсон иргэд мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
2019-04-30
ТӨСЛИЙН АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР
Барилга, хот байгуулалтын яам (БХБЯ), Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр (НҮБХХ) хамтран хэрэгжүүлж буй “Барилгын салбарын хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах үндэсний арга хэмжээ” төслийн нэгжид 9 сарын хугацаанд ажиллах Хүлэмжийн хийн тооллого хариуцсан ажилтныг сонгон шалгаруулах тул сонирхсон, шаардлага хангасан этгээд мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
2019-04-08
ТӨСЛИЙН АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР
Барилга, хот байгуулалтын яам (БХБЯ), Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр (НҮБХХ) хамтран хэрэгжүүлж буй “Барилгын салбарын хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах үндэсний арга хэмжээ” төслийн нэгжид 3 сарын хугацаанд ажиллах Худалдан авах ажиллагааны ажилтныг сонгон шалгаруулах тул сонирхсон, шаардлага хангасан этгээд мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
2019-04-08
Ажлын байрны зар
Сангийн сайдын 2015 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн 196 дугаар тушаалаар батлагдсан “Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх журам”-ын 10 дугаар зүйлийн 10.1.8, 10.1.9-т заасныг тус тус үндэслэн Төслийн санхүүгийн ажилтны сонгон шалгаруулалтыг олон нийтэд зарлаж байна.
2019-03-22
Ажлын байрны зар
Сангийн сайдын 2015 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн 196 дугаар тушаалаар батлагдсан “Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх журам”-ын 10 дугаар зүйлийн 10.1.8, 10.1.9-т заасныг тус тус үндэслэн Төслийн худалдан авах ажиллагааны ажилтны сонгон шалгаруулалтыг олон нийтэд зарлаж байна.
2019-03-22
Ажлын байрны зар
Сангийн сайдын 2015 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн 196 дугаар тушаалаар батлагдсан “Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх журам”-ын 10 дугаар зүйлийн 10.1.8, 10.1.9-т заасныг тус тус үндэслэн Төслийн зохицуулагчийн албан тушаалд томилогдох удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтыг олон нийтэд зарлаж байна.
2019-03-22
Төслийн зохицуулагч сонгон шалгаруулах тухай зарлал
“Ногоон нуур 1008 айлын орон сууц” төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн Төслийн зохицуулагч сонгон шалгаруулж авах гэж байгаа тул мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
2019-03-04
Төслийн зохицуулагч сонгон шалгаруулах тухай зарлал
“Ногоон нуур 1008 айлын орон сууц” төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн Төслийн зохицуулагч сонгон шалгаруулж авах гэж байгаа тул мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
2019-02-22