Шинэ ажлын байрны зар
БХБЯ-ны гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
БХБЯ-ны гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
2020 / 05 / 15
Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 5 дугаар сарын 01-ний өдрийн 06/850 тоот албан бичгээр ирүүлсэн захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2 дахь заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 1.3.2, 2.1-д заасныг тус тус үндэслэн Барилга, хот байгуулалтын яамны Нийтийн аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Хот, суурины ус хангамжийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
Ажлын байрны зар
Ажлын байрны зар
2019 / 03 / 22
Сангийн сайдын 2015 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн 196 дугаар тушаалаар батлагдсан “Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх журам”-ын 10 дугаар зүйлийн 10.1.8, 10.1.9-т заасныг тус тус үндэслэн Төслийн зохицуулагчийн албан тушаалд томилогдох удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтыг олон нийтэд зарлаж байна.
  • 1
  • 2
  • Шинэ мэдээ
    Их уншсан