Шинэ ажлын байрны зар
УС ХАНГАМЖ АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ИНЖЕНЕРИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
УС ХАНГАМЖ АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ИНЖЕНЕРИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
2022 / 09 / 28
Ус хангамж ариутгах татуургын инженер төслийн хүрээнд Баян-Өлгий, Завхан, Говь-Сүмбэр, Увс, Дорнод аймгуудын төвд баригдах бохир усны цэвэрлэх байгууламжийн барилга байгууламж, ариутгах татуургын шугамын ажлын гэрээний гүйцэтгэлийг Монгол Улсын холбогдох хууль, журам, БНбД, MNS стандартын хүрээ,  гэрээнд заасан бусад олон улсын стандарт, шаардлагад нийцүүлэн хяналт тавьж ажиллана.
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтний сонгон шалгаруулалтын зар
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтний сонгон шалгаруулалтын зар
2022 / 06 / 13
Монгол улсын Засгийн газар “Аймгийн төвүүдийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих” төсөл”- Бүгд Найрамдах Польш Улсын хөнгөлттэй зээлээр Баян-Өлгий, Завхан, Увс, Говь-Сүмбэр, Дорнод аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэж, шинээр барих төслийг хэрэгжүүлнэ. Төслийн барилга угсралтын ажилд дараах чиг үүрэг бүхий Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэнийг хөлсөөр ажиллах гэрээгээр ажиллуулна.
Санхүүгийн ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар
Санхүүгийн ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар
2022 / 06 / 13
Монгол улсын Засгийн газар “Аймгийн төвүүдийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих” төсөл”- Бүгд Найрамдах Польш Улсын нэн хөнгөлттэй зээлээр Баян-Өлгий, Завхан, Увс, Говь-Сүмбэр, Дорнод аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэж, шинээр барих төслийг хэрэгжүүлнэ. Төслийн барилга угсралтын ажилд дараах чиг үүрэг бүхий Санхүүгийн ажилтан хөлсөөр ажиллах гэрээгээр ажиллуулна.
БХБЯ-ны гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
БХБЯ-ны гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
2020 / 05 / 15
Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 5 дугаар сарын 01-ний өдрийн 06/850 тоот албан бичгээр ирүүлсэн захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2 дахь заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 1.3.2, 2.1-д заасныг тус тус үндэслэн Барилга, хот байгуулалтын яамны Нийтийн аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Хот, суурины ус хангамжийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
  • 1
  • 2
  • Шинэ мэдээ
    Их уншсан