Шинэ мэдээ
Их уншсан
Дэлгэрэнгүй
Хууль эрх зүй
Монгол Улсын Хууль
Олон улсын Хөдөлмөрийн байгууллагын "Барилгын аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай" 167 дугаар конвенц
2022-04-01
Монгол Улсын Хууль
МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ
2021-12-08
Монгол Улсын Хууль
Хөдөлмөрийн тухай хууль
2021-12-08
Сайдын тушаал
Журам шинэчлэн батлах тухай /Барилга, байгууламжийн төвөгшлийн ангилалд хамаарах зориулалт, хүчин чадлыг тогтоох журам/
2021-11-18
Сайдын тушаал
БАРИЛГЫН САЛБАРЫН ОНЫ ШИЛДЭГ АЖ, АХУЙН НЭГЖ ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ
2021-08-16
Сайдын тушаал
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ, НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧИГ БАТЛАХ ТУХАЙ - ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН БҮС НУТАГТ БАРИЛГА ТӨЛӨВЛӨХ /БНбД 22-01-21/ БАРИЛГЫН НОРМ, ДҮРЭМ
2021-08-12
Сайдын тушаал
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2020 ОНЫ ҮНИЙН ИНДЕКС БАТЛАХ ТУХАЙ
2021-08-12
Сайдын тушаал
Барилгын норм, дүрэм шинэчлэн батлах тухай - Хөдөлмөр зарцуулалтын нэгж хугацааны норм
2021-08-12
Сайдын тушаал
БАРИЛГЫН НОРМ, ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ- Эмнэлгийн зориулалттай барилга төлөвлөх” /БНбД 31-22-21/
2021-08-12
Засгийн газрын тогтоол
ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
2021-08-12
Засгийн газрын тогтоол
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ
2021-08-12
Засгийн газрын тогтоол
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХӨТӨЛБӨР, БҮТЭЦ, ОРОН ТООНЫ ХЯЗГААР БАТЛАХ ТУХАЙ
2021-08-12
Засгийн газрын тогтоол
ГАЗРЫН НЭГДМЭЛ САНГИЙН УДИРДЛАГЫН НЭГДСЭН ЦАХИМ СИСТЕМИЙГ ХЭРЭГЛЭЭНД НЭВТРҮҮЛЭХ ТУХАЙ
2021-08-12
Засгийн газрын тогтоол
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (бодлогын баримт бичиг боловсруулах)
2021-08-12
Улсын Их хурлын тогтоол
Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай
2021-08-12
Улсын Их хурлын тогтоол
Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай
2021-08-12
Улсын Их хурлын тогтоол
Хот байгуулах тухай
2021-08-12
Улсын Их хурлын тогтоол
“Хот байгуулах тухай” тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
2021-08-12
Улсын Их хурлын тогтоол
Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө батлах тухай
2021-08-12
Улсын Их хурлын тогтоол
Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай
2021-08-12
" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
Өргөдөл гомдол