Шинэ мэдээ
Их уншсан
Дэлгэрэнгүй
Хууль эрх зүй
Сайдын тушаал
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2021 ОНЫ ҮНИЙН ИНДЕКС БАТЛАХ ТУХАЙ
2024-04-23
Сайдын тушаал
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ СУНГАХ ТУХАЙ
2024-04-23
Сайдын тушаал
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, СУНГАХ ТУХАЙ
2023-12-15
Сайдын тушаал
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
2023-04-06
Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
Журам батлах тухай
2023-03-22
Сайдын тушаал
БАРИЛГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХОЛБОГДСОН ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ХҮСЭЛТИЙГ ЦАХИМААР ХҮЛЭЭН АВЧ ШИЙДВЭРЛЭХ БОЛОН БАРИЛГЫН САЛБАРТ НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ
2022-12-13
Сайдын тушаал
"Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын төлөвлөлт" /БНбД 31-25-22/ барилгын норм, дүрмийг батлах тухай
2022-12-12
Сайдын тушаал
ТАРИАЛАНГИЙН ЗОРИУЛАЛТААР ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ГЭРЭЭНИЙ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ
2022-12-12
Сайдын тушаал
БАРИЛГЫН НОРМ, ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
2022-12-12
Сайдын тушаал
Барилга байгууламжийн цахим тооцооллын программ хангамжийг баталгаажуулж, хэрэглэх журам
2022-12-12
Сайдын тушаал
Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах эрхийг аж ахуйн нэгж байгууллагад олгох, хяналт тавих журам
2022-12-12
Сайдын тушаал
Журам шинэчлэн батлах тухай /Барилга, байгууламжийн төвөгшлийн ангилалд хамаарах зориулалт, хүчин чадлыг тогтоох журам
2022-12-12
Сайдын тушаал
БАРИЛГЫН НОРМ, ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ
2022-12-12
Сайдын тушаал
"СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАРИЛГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ" /БНБД 31-24-22/ НОРМ, НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧИГ БАТЛАХ ТУХАЙ
2022-12-12
Сайдын тушаал
"ГАН БҮТЭЭЦ" /БНБД 53-03-22/ БАРИЛГЫН НОРМ, ДҮРМИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
2022-12-12
Сайдын тушаал
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ, НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧИГ БАТЛАХ ТУХАЙ
2022-12-12
Сайдын тушаал
БАРИЛГЫН НОРМ, ДҮРЭМ /ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛД МӨРДӨХ ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ДҮРЭМ/ БАТЛАХ ТУХАЙ
2022-12-12
Сайдын тушаал
БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ, НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧИГ "БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИД ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖИЙГ ТӨЛӨВЛӨХ" /БНБД 31-23-22/ БАТЛАХ ТУХАЙ
2022-12-12
Засгийн газрын тогтоол
ГАЗРЫГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭНД АВАХ ТУХАЙ
2022-12-12
Засгийн газрын тогтоол
ГАЗРЫГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭНД АВАХ ТУХАЙ
2022-12-12
" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
Хэлэлцүүлэг
Өргөдөл гомдол