Шинэ мэдээ
Их уншсан
Дэлгэрэнгүй
Хууль эрх зүй
Сайдын тушаал
Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
2021-04-27
Засгийн газрын тогтоол
Төрөөс орон сууц, нийтийн аж ахуйн талаар баримтлах бодлого батлах бухай
2020-06-25
Засгийн газрын тогтоол
Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий
2019-09-16
Сайдын тушаал
Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн журам
2019-09-16
Сайдын тушаал
Хот байгуулалтын кадастр
2019-09-16
Сайдын тушаал
Аймаг, нийслэл, хотын ерөнхий архитектурын дүрэм
2019-09-16
Сайдын тушаал
"150 мянган айл-Орон сууц " үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
2019-09-16
Сайдын тушаал
Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай-"Орон сууцны барилгын зураг төсөл төлөвлөх норм ба дүрэм"/БНбД 31-01-10/
2019-09-16
Засгийн газрын тогтоол
"Орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтийн журам батлах тухай"
2019-09-16
Засгийн газрын тогтоол
"Түрээсийн орон сууц" хөтөлбөр
2019-09-16
Засгийн газрын тогтоол
Түрээсийн орон сууцыг өмчлүүлэх журам
2019-09-16
Засгийн газрын тогтоол
"150 мянган айл-Орон сууц" үндэсний хөтөлбөр
2019-09-16
Засгийн газрын тогтоол
"40000 орон сууц" хөтөлбөр
2019-09-16
Улсын Их хурлын тогтоол
Монгол Улсын Төрөөс орон сууцны талаар баримтлах бодлого
2019-09-16
Сайдын тушаал
Барилга, байгууламжийн нэгж хүчин чадлын жишиг үнэлгээг хэрэглэх дүрэм
2019-09-16
Сайдын тушаал
Барилгын сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт№5 /81-02-16//
2019-09-16
Засгийн газрын тогтоол
Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх иргэн, хуулийн этгээдэд тавих шаардлага, хэрэгжүүлэх, бүртгэх журам
2019-09-13
Засгийн газрын тогтоол
Барилгын ажлын захиалагчийн дүрэм
2019-09-13
Засгийн газрын тогтоол
Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм
2019-09-13
Засгийн газрын тогтоол
Барилга, байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоо
2019-09-13
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД Б.МӨНХБААТАР ШИНЭ ЖИЛИЙН МЭНДЧИЛГЭЭ ДЭВШҮҮЛЛЭЭ
2020 / 12 / 30
Лаг хатаах байгууламж барих ажлыг эхлүүллээ
2020 / 07 / 07
2 жилийн хугацаанд 1 сая орчим м.куб лагийг цэвэрлэж, үнэргүйжүүлсэн байна
2020 / 07 / 07
Лаг усгүйжүүлэх байгууламжийг барьж, ашиглалтад оруулсан юм
2020 / 07 / 07
Төв цэвэрлэх байгууламжийн үнэр 54 орчим хувиар буурсан
2020 / 07 / 07
56 жилийн турш хуримтлагдсан хур лагийг цэвэрлэж, үнэргүйжүүлж дуусав
2020 / 07 / 07
ХАСХОМ
2019 / 09 / 25
Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг гэж юу вэ?
2019 / 09 / 25
Харандааны адал явдал
2019 / 09 / 25
АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХОМ-ТЭЙ ТАНИЛЦАХ МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ ТУХАЙ/2019/
2019 / 09 / 25
“150 МЯНГАН АЙЛ-ОРОН СУУЦ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2019-2023 ОН ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЖИНЭ
2019 / 08 / 27
ХАРАНДААНЫ АДАЛ ЯВДАЛ: АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ? (2019 ОН)
2019 / 07 / 29
Харандааны адал явдал: Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг (2019 ОН)
2019 / 07 / 29
ЗОХИОМЖИТ ШТОРК: ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ? (2019 ОН)
2019 / 07 / 29
БАРИЛГЫН МЭДЭЭЛЭЛ НЭВТРҮҮЛЭГ ШИНЭ ДУГААР
2019 / 07 / 18