СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ТОДРУУЛГА

Барилгын салбарын ажилтныг давтан сургах, мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох, сунгах, сургалт зохион байгуулах, сургалт эрхлэх  чиг үүргийг гүйцэтгэх төрийн бус, мэргэжлийн байгууллагын түншлэлийг сонгон шалгаруулах уралдаант шалгаруулалтын даалгавар, баримт бичиг”-н тодруулга.

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН АЖИЛТНЫГ ДАВТАН СУРГАХ, МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ, МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ, СУНГАХ, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ГҮЙЦЭТГЭХ ТӨРИЙН БУС МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТҮНШЛЭЛИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРАЛДААНТ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧИГТЭЙ ХОЛБООТОЙ ИРҮҮЛСЭН ТОДРУУЛГЫН ХАРИУ

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН АЖИЛТНЫГ ДАВТАН СУРГАХ, МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ, МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ, СУНГАХ, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ  ЧИГ ҮҮРГИЙГ ГҮЙЦЭТГЭХ ТӨРИЙН БУС, МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТҮНШЛЭЛИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРАЛДААНТ ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧИГ


Шинэ мэдээ
Их уншсан