САЙДЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

 

         

                                                                                                              МЭНДЧИЛГЭЭ

           Барилга, Хот байгуулалт, Газар зохион байгуулалт, Геодези, Зураг зүйн салбарыг хөгжүүлэх их үйлсэд оюун ухаан, хүч хөдөлмөрөө зориулж буй салбарын нийт мэргэжилтэн, инженер техникийн ажилчид, бүтээн байгуулагч та бүхнийхээ амар амгаланг айлтган мэндчилье.

           Дэлхий нийтийг хамарсан цар тахлын хүндрэл бэрхшээл бүрэн арилаагүй, салбарын үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлсөн хэвээр байна. Иймд Барилгын салбарын сэргэлтийг бий болгох чиглэлээр бодлогын шат дараатай арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэн, бараа материалын татан авалтыг жигдрүүлэх, дотоодын материалын үйлдвэрлэлийг бодлогоор дэмжих, төвлөрлийг сааруулах хүрээнд шинэ, дагуул хотуудыг байгуулах, гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажлыг эрчимжүүлэх, Ипотекийн зээлийн 8 хувийн хүүг 6 хувь болгон бууруулж, хүүгийн зөрүүг тэгштгэх, зээлийн санхүүжилтийг тогтвортой олгох, Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн бүтээн байгуулалтыг дуусгах, инженерийн дэд бүтцийн томоохон төслүүдийг урагшлуулахад онцгой анхаарч ажиллах шаардлагатай байна. Мөн салбарын хууль эрх зүйн орчин болон норм норматив, дүрэм журмыг шинэчлэн боловсронгуй болгох, барилгын шинэ технологийг нутагшуулж нэвтрүүлэх, инженер техникийн ажилтнуудаа сурган бэлтгэхэд өндөр ач холбогдол өгөх шаардлагатай байна.

         Хотжилтоос үүдэлтэй орчны доройтол, хүн амын эрүүл мэндэд учирч буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах хүрээнд төвлөрлийг сааруулж, шинэ хотуудыг байгуулах зайлшгүй шаардлага үүсч байна. Иймд Монгол Улсын Засгийн газрын Шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд Хөшигийн хөндийд байгуулах “Шинэ Зуунмод” хот, Орхоны хөндийд байгуулах шинэ Хархорин хотын бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх, нийслэлийн гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажлыг эрчимжүүлэх ажил чухлаар тавигдаж байгаа юм. Түүнчлэн “Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого”, “Төрөөс Нийтийн аж ахуйн салбарын талаар баримтлах бодлого” “150 мянган айлын орон сууц” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг тус тус ханган ажиллана. Энэ хүрээнд БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжаар “Ногоон нуур-1008 айлын орон сууц”, БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр “Солонго-1”, “Солонго-2” орон сууцны хорооллын төсөл, “Баянголын амны 7009 айлын орон сууц”, “Залуус-1”, “Залуус-2” хорооллын төслүүдийг хэрэгжүүлж, иргэдийг инженерийн цогц хангамжтай, хямд үнэтэй орон сууцаар хангах нөхцөл бүрдэх юм. Эдгээр бодлого, зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд барилгын салбарт ажиллаж буй та бүхний нөр их хүч хөдөлмөрийн оролцоо хамгаас чухал гэдгийг онцлон тэмдэглэе. Иймд Засгийн газрын бодлого зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, барилгын салбараа хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтын эзэд болсон Та бүхэн цаашид улам их амжилт гарган ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна.   

Улс оронд минь бүтээн байгуулалт нүүргэлж, Барилгын салбарын ажил үйлс өөдрөг байх болтугай

                                              

                                                                             МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН,

                                                                                      ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН,

                                                                                  БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН

                                                                                          САЙД: Ц.ДАВААСҮРЭН

Шинэ мэдээ
Их уншсан