Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭ, ҮНЭЛГЭЭ ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР
Албан тушаал Овог нэр Утас Цахим шуудан Албан тушаалын тодорхойлолт
Газрын дарга Лувсан ИДЭРЦОГТ 76003333/1122/ idertsogt@mcud,gov.mn  
Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах шинжээч Авирмэд ГЭРЭЛТ-ОД 76003333-1124 gereltod2021@mcud.gov.mn  
Орон сууц, нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн одлогын хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах шинжээч Болд ОЮУНЧИМЭГ oyunchimeg.b@mcud.gov.mn  
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан шинжээч Цэвэгсүрэн УУГАНБАЯР uuganbayar0928@mcud.gov.mn  
Хот байгуулалт, газры харилцаа, геодези зураг зүйн бодлогын хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгэ хариуцсан шинжээч С.Золжаргал      
Салбарын үйл ажил дотоод аудит хариуцсан шинжээч Дэмбэрэл ГАНТУЯА d.gantuya@mcud.gov.mn  
         

 

Шинэ мэдээ
Их уншсан