Төрийн нарийн бичгийн дарга

Төрийн нарийн бичгийн дарга

ЦОГТЫН БАЯРБАТ
Боловсрол
1991.12.01-нд Улаанбаатар хотын 3-р дунд сургууль
1992.06.01-нд Дорнод аймаг, Чойбалсан хотын 1-р дунд сургууль
1997 онд Техникийн Их Сургуулийн Барилга, инженерийн сургууль /Архитектор,
бакалавр/
1999 онд Техникийн Их Сургуулийн Дэвшилтэт технологийн сургууль /Техникийн ухааны
магистр/
2009 онд Удирдлагын академийн Төрийн алба, удирдлагын сургууль /Төрийн удирдлагын
менежер/
2014 онд Удирдлагын академийн Удирдахуйн ухааны сургууль /Төрийн удирдлагын
менежер магистр/
Ажилласан байдал  
1997-2000 онд “Монтех-Өрнөл” ХХК архитектор
2000-2002 онд “МОНАР” ХХК архитектор
2002 онд “Сөүл констракшн” ХХК архитектор
2002-2004 онд Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн газар Техникийн бодлогын
хэлтэс мэргэжилтэн
2005-2006 онд Барилга, нийтийн аж ахуйн хөгжлийг дэмжих төв Нормчлолын хэлтэс
мэргэжилтэн
2006-2009 онд Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн үндэсний төв Нормчлолын
хэлтэс, Хот байгуулалт, зураг төслийн хэлтэс Мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн, хэлтсийн
дарга
2009-2012 онд Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газар Хот байгуулалт,
төлөвлөлтийн хэлтэс Хэлтсийн дарга
2011-2012 онд Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын яам Хот байгуулалт, газрын
харилцааны бодлогын газар Орлогч дарга
2012-2013 онд Барилга, хот байгуулалтын яам Хот байгуулалт, газрын харилцааны
бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар Газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч
2013-2014 онд Барилга, хот байгуулалтын яам Хот байгуулалт, газрын харилцааны
бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар Газрын дарга
2013-2014 онд Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын яам Хот байгуулалт, газрын
харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар Газрын дарга
2014-2015 онд Барилга, хот байгуулалтын яам Хот байгуулалт, газрын харилцааны
бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар Газрын дарга
2015-2017 онд “Эм Эм Зэт Жэй” ХХК Төслийн ажилтан
2017-2019 онд Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Захиргаа, удирдлага,
хамтын ажиллагааны газар Ахлах мэргэжилтэн
2019 онд Барилга, хот байгуулалтын яам Төрийн захиргааны удирдлагын газар Ахлах
мэргэжилтэн
2019-2020 онд Барилга, хот байгуулалтын яам Бодлого, төлөвлөлтийн газар Газрын дарга
2020 онд Барилга, хот байгуулалтын яам Хот байгуулалт, газрын харилцааны бодлогын
хэрэгжилтийг зохицуулах газар Газрын даргын үүргийг түр хариуцан гүйцэтгэгч
2020-2023 онд Барилга, хот байгуулалтын яам Хот байгуулалт, газрын харилцааны
бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар Газрын дарга
2023 онд Барилга, хот байгуулалтын яам Хөгжлийн бодлого, газрын харилцаа, хот
байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын хэлтэс Хэлтсийн дарга
2023 оны 9-р сараас Барилга, хот байгуулалтын яам Төрийн нарийн бичгийн даргын албан 
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр ажиллаж байна. 

 
 

Шинэ мэдээ
Их уншсан