Тендерийн урилга
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА
2022 / 07 / 27
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас “Барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан “Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль, түүнийг дагалдан гарсан дүрэм, журмуудын хэрэгжилтийн судалгаа /үр дагаварт үнэлгээ/ хийх” ажлын зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх хуулийн этгээдтэй Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3-т заасныг үндэслэн шууд худалдан авах гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул уг ажлыг гүйцэтгэх саналаа ирүүлэхийг урьж байна.
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА
2022 / 07 / 07
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас “Барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан “Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль, түүнийг дагалдан гарсан дүрэм, журмуудын хэрэгжилтийн судалгаа /үр дагаварт үнэлгээ/ хийх” ажлын зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх хуулийн этгээдтэй Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3-т заасныг үндэслэн шууд худалдан авах гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул уг ажлыг гүйцэтгэх саналаа ирүүлэхийг урьж байна.
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
2019 / 12 / 19
Барилга, хот байгуулалтын яам (БХБЯ), Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр (НҮБХХ) хамтран хэрэгжүүлж буй “Барилгын салбарын хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах үндэсний арга хэмжээ” төслийн нэгж нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос ШУТИС-ийн 8-р байрны дээвэр дээр суурилагдах нарны цахилгаан үүсгүүрийн зураг төсөл боловсруулах, нийлүүлэх, угсрах, тохируулах, зүгшрүүлэх ажлыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
2019 / 12 / 19
Барилга, хот байгуулалтын яам нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 390 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны шинэ нисэх буудлыг даган бий болох шинэ хот (Аэросити)-ын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу Эхний ээлжийн арга хэмжээний Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
2019 / 08 / 16
Барилга, хот байгуулалтын яам (БХБЯ), Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр (НҮБХХ)-тэй хамтран хэрэгжүүлж буй “Барилгын салбарын хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах үндэсний арга хэмжээ” төслийн нэгж нь Барилгын эрчим хүчний хэмнэлтийн чиглэлээр мэдлэг олгох, чадавх бэхжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг зөвлөхийн дэлгэрэнгүй жагсаалтад мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Дэлгэрэнгүй жагсаалтад доорх материалуудыг ирүүлсэн хуулийн этгээдүүдээс Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14-16-р зүйлийн шаардлагыг хангасан этгээдүүдийг зөвлөхийн хураангуй жагсаалтад оруулна.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Шинэ мэдээ
    Их уншсан