ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

 

2019 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр

 

  1.  Барилга, хот байгуулалтын яам нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 390 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Майдар хот төсөл” хэрэгжих газарт Хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээ боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
  2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Монгол Улсын нийгэм, эдийн засаг, Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлыг даган бий болох шинэ хот (Аэросити),  Төв аймгийн Зуунмод болон Сэргэлэн сумдын хөгжлийн чиг хандлага, бүс нутгийн болон хот байгуулалтын бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан шинээр хот байгуулах суурь судалгааг хийж, хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээний баримт бичгийг боловсруулах зорилготой.
  3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх хуулийн этгээд нь ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 14-16 дугаар зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангаж буйг нотлох баримт бичгээс гадна дараах нэмэлт мэдээллийг ирүүлнэ.

3.1. Зөвлөхийн ерөнхий танилцуулга

3.2. Тусгай зөвшөөрлийн хуулбар (1.1.1 буюу ЗТ-9.1, 1.1.2 буюу ЗТ-9.2, ЗТ-10.2)

3.3. Зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

  1. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2019 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн дотор авч болох бөгөөд мэдүүлгээ 2019 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн  17 цаг 30 минутаас өмнө Барилга, хот байгуулалтын яамны бичиг хэрэгт ирүүлнэ үү. Зөвлөх хуулийн этгээд нь мэдүүлгээ Монгол хэл дээр ирүүлнэ. 

 

 

Хаяг: 15170 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Засгийн газрын байр 12 дугаар байр,

Барилгачдын талбай 3, Барилга, хот байгуулалтын яамны 4 дүгээр давхар, 413 өрөө

Харилцах утас: 76003333 (1175)


Шинэ мэдээ
Их уншсан