Хэлэлцүүлэгийн сэдэв
Хэлэлцүүллэгүүд Хугацаа Сэтгэгдэл Санал
Санал авч байна

Санал авч байна

Оролцох
Эхлэх
2021/04/06 · 10:30
Дуусах
2021/05/06 · 10:30
12
0
Санал авч байна

Санал авч байна

Оролцох
Эхлэх
2021/04/07 · 10:26
Дуусах
2021/05/08 · 10:25
13
0
“Барилга, байгууламжийн төвөгшлийн ангилалыг зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох дүрэм”

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2018 оны 218 дугаар тушаалаар батлагдсан “Барилга, байгууламжийн төвөгшлийн ангилалыг зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох дүрэм”- ийг шинэчлэн боловсруулсан төсөлтэй танилцаж саналаа ирүүлэхийг хүсье.

Оролцох
Эхлэх
2021/03/04 · 11:29
Дуусах
2021/04/03 · 11:29
5
1