БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ
Хууль эрх зүй
Хэлэлцүүлэг
Өргөдөл гомдол
Холбоо барих
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
Бүртгүүлэх
Хэлэлцүүлэг
Эхэлсэн огноо: 2019.04.01   |   Дуусах огноо: 2019.05.10
Орон сууцны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
Оролцох
Эхэлсэн огноо: 2018.11.15   |   Дуусах огноо: 2018.12.14
“Байр зүйн тоон зураг, инженерийн дэд бүтэц, шугам сүлжээг мэдээллийн санд бүртгэх” журмын төсөлд санал авах тухай
Оролцох
Эхэлсэн огноо: 2018.10.19   |   Дуусах огноо: 2018.11.20
“ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
Оролцох
Эхэлсэн огноо: 2018.08.20   |   Дуусах огноо: 2018.09.20
“ОРОН СУУЦ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
Оролцох
Эхэлсэн огноо: 2018.09.18   |   Дуусах огноо: 2018.10.18
"БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ТӨВӨГШЛИЙН АНГИЛАЛЫГ ЗОРИУЛАЛТ, ХҮЧИН ЧАДЛААР НЬ ТОГТООХ ДҮРЭМ"-ИЙН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
Оролцох