БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ
Хууль эрх зүй
Хэлэлцүүлэг
Өргөдөл гомдол
Холбоо барих
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
Бүртгүүлэх
Хэлэлцүүлэг
Эхэлсэн огноо: 2020.06.18   |   Дуусах огноо: 2020.07.20
ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ШААРДЛАГА ХАНГАХГҮЙ БАРИЛГАЖСАН ХЭСГИЙГ ДАХИН ТӨЛӨВЛӨН БАРИЛГАЖУУЛАХ ТӨСӨЛД ОРОЛЦОГЧДЫН ХООРОНД БАЙГУУЛАХ ГУРВАН ТАЛТ ГЭРЭЭНИЙ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАР
Оролцох
Эхэлсэн огноо: 2020.04.15   |   Дуусах огноо: 2020.06.01
БАРИЛГЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ЖУРАМД САНАЛ АВЧ БАЙНА
Оролцох
Эхэлсэн огноо: 2020.04.06   |   Дуусах огноо: 2020.05.06
ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТҮРЭЭСИЙН ОРОН СУУЦЫГ ӨМЧЛӨХ ГЭРЭЭНИЙ ЖИШИГ ЗАГВАР, ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТАД САНАЛ АВЧ БАЙНА
Оролцох
Эхэлсэн огноо: 2020.04.01   |   Дуусах огноо: 2021.05.01
“ГЭР ХОРООЛЛЫН ГАЗРЫГ ДАХИН ТӨЛӨВЛӨН БАРИЛГАЖУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөлд санал авч байна
Оролцох
Эхэлсэн огноо: 2020.02.27   |   Дуусах огноо: 2020.03.30
АШИГЛАЛТЫН ШААРДЛАГА ХАНГАХГҮЙ НИЙТИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫГ БУУЛГАН ШИНЭЭР БАРИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ”-ЫН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
Оролцох
Эхэлсэн огноо: 2020.02.21   |   Дуусах огноо: 2020.03.21
Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн тухай хуулийн төсөлд санал авах
Оролцох
Эхэлсэн огноо: 2019.10.18   |   Дуусах огноо: 2019.10.18
Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авах
Оролцох
Эхэлсэн огноо: 2019.10.18   |   Дуусах огноо: 2019.10.18
Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журмын төсөлд санал авах
Оролцох
Эхэлсэн огноо: 2019.10.18   |   Дуусах огноо: 2019.10.18
ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХИЙГ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ОЛГОХ, ТЭДГЭЭРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ
Оролцох
Эхэлсэн огноо: 2019.10.15   |   Дуусах огноо: 2019.11.18
УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ/2019.10.15-2019.11.18/
Оролцох
Эхэлсэн огноо: 2019.07.05   |   Дуусах огноо: 2019.08.06
Хот байгуулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл /2019.07.05-2019.08.06/
Оролцох
Эхэлсэн огноо: 2019.04.01   |   Дуусах огноо: 2019.05.10
Орон сууцны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл /2019.04.01-2019.07.06/
Оролцох
Эхэлсэн огноо: 2018.11.15   |   Дуусах огноо: 2018.12.14
“Байр зүйн тоон зураг, инженерийн дэд бүтэц, шугам сүлжээг мэдээллийн санд бүртгэх” журмын төсөлд санал авах тухай. /2018.11.15-2018.12.14/
Оролцох
Эхэлсэн огноо: 2018.10.19   |   Дуусах огноо: 2018.11.20
“ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ. /2018.10.19-2018.11.20/
Оролцох
Эхэлсэн огноо: 2018.08.20   |   Дуусах огноо: 2018.09.20
“ОРОН СУУЦ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ /2018.08.20-2018.09.20/
Оролцох
Эхэлсэн огноо: 2018.09.18   |   Дуусах огноо: 2018.10.18
"БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ТӨВӨГШЛИЙН АНГИЛАЛЫГ ЗОРИУЛАЛТ, ХҮЧИН ЧАДЛААР НЬ ТОГТООХ ДҮРЭМ"-ИЙН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ. /2018.09.18-2018.10.18/
Оролцох