Хэлэлцүүлэгийн сэдэв
БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ


Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 6.1-д заасныг үндэслэн  "Барилгын материал, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын техникийн зохицуулалт"-ыг боловсруулав.

БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

ХАВСРАЛТ 1: БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ, БҮТЭЭЦ, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГОЛ ШААРДЛАГУУД

ХАВСРАЛТ 2: ТОХИРЛЫН БАТАЛГААНД ЗААВАЛ ХАМРУУЛАХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
 

Холбогдох хаяг:

Засгийн газрын байр 12 Барилгачдын талбай 3 Улаанбаатар 15170 Монгол Улс

Холбогдох мэргэжилтэн:

А.Энхтүвшин – БХБЯ, Барилга, инженерийн дэд бүтцийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэлтсийн Ахлах шинжээч.

Утас: 261429 (319б тоот)

Имэйл хаяг: enkhtuvshin@mcud.gov.mn 

 

Нийт 2 хэлэлцүүлэг байна
2024-04-11
2023-12-13
саналгүй болно.