Хэлэлцүүлэгийн сэдэв
“Орхоны хөндийд хот байгуулах тухай” Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөлд санал авч байна.

БХБЯ-аас Хот байгуулалтын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2-т хотыг шинээр байгуулах болон татан буулгах, нүүлгэн шилжүүлэх тухай шийдвэр гаргах бүрэн эрхийг Улсын Их Хурал хэрэгжүүлэхээр заасны дагуу “Орхоны хөндийд хот байгуулах тухай” Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл, тогтоолын үзэл баримтлалд санал авч байна.

Боловсруулсан: БХБЯ-ны ХБГХБХЗГ-ын ахлах шинжээч Д.Бэлэгсайхан

Санал өгөх цахим хаяг: belegsaikhan@mcud.gov.mn

Нийт 2 хэлэлцүүлэг байна
2023-04-22
Хот төлөлтөөр сайн хийх хэрэгтэй. Одоо байгаа төв хэсэгт гол хотын төв байхад шанх Хужирт сум хүртэл их дээд сургууль Хотонт Хашаат сум дүүрэг бол уу
2023-01-25
Байгуулах нь зөв. Гэхдээ эхнээс нь хот төлөвлөлтөө маш сайн хийх хэрэгтэй одоогийнх шиг ширэнг үүсгэх гэж бгаа бол дэмий