Хэлэлцүүлэгийн сэдэв
ХИЛИЙН ЦЭСИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

“ТӨВ АЙМГИЙН АЛТАНБУЛАГ, АРГАЛАНТ, ЭРДЭНЭ, СЭРГЭЛЭН, БАЯНДЭЛГЭР, БАЯН, БАЯНЧАНДМАНЬ СУМДЫН ХИЛИЙН ЦЭСИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ” УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

Монгол Улсын Сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Барилга, хот байгуулалтын сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд нар хамтран “Төв аймгийн Алтанбулаг, Аргалант, Эрдэнэ, Сэргэлэн, Баяндэлгэр, Баян, Баянчандмань сумдын хилийн цэсийг шинэчлэн тогтоох тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг баталсаны дагуу тус яамнаас Улсын Их Хурын тогтоолын төслийг боловсруулж санал авч байна.

ТАНИЛЦУУЛГА

ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

Холбогдох хаяг:

 

Засгийн газрын байр 12 Барилгачдын талбай 3 Улаанбаатар 15170 Монгол Улс

 

Холбогдох мэргэжилтэн:

 

С.Болороо – БХБЯ, Хөгжлийн бодлого, газрын харилцаа, хот байгуулалтын газрын шинжээч

 

Утас: 312517 (414 тоот)

 

Имэйл хаяг: boloroo.s@mcud.gov.mn

Нийт 0 хэлэлцүүлэг байна