БХБЯ-ны гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 5 дугаар сарын 01-ний өдрийн 06/850 тоот албан бичгээр ирүүлсэн захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2 дахь заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 1.3.2, 2.1-д заасныг тус тус үндэслэн Барилга, хот байгуулалтын яамны Нийтийн аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Хот, суурины ус хангамжийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
2020-05-15
БАРИЛГЫН САЛБАРЫН АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДАД ЦАГ УУРЫН ГАМШИГТ ҮЗЭГДЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВЧ АЖИЛЛАХЫГ АНХААРУУЛЖ БАЙНА
БАРИЛГЫН САЛБАРЫН АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДАД ЦАГ УУРЫН ГАМШИГТ ҮЗЭГДЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВЧ АЖИЛЛАХЫГ АНХААРУУЛЖ БАЙНА
2020-05-15
Барилгын салбарын ажилтныг давтан сургах, мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох сургалтыг онлайнаар зохион байгуулна
Барилгын салбарын ажилтныг давтан сургах, мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох сургалтыг онлайнаар зохион байгуулна
2020-05-06
Барилга, хот байгуулалтын сайдын Албан даалгавар гарлаа
Барилга, хот байгуулалтын сайдын Албан даалгавар гарлаа
2020-05-06
Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга
Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь заалт, "Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.2.1-д заасны дагуу тус яамны Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын даргын албан тушаалын сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд мэдээлж байна.
2020-04-17