Хэлэлцүүлэгийн сэдэв
Хэлэлцүүллэгүүд Хугацаа Сэтгэгдэл Санал
Газрын багц хуулийн төслүүдэд санал авч байна

Газрын ерөнхий хууль/Шинэчилсэн найруулга/

Нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээнд зориулан газар чөлөөлөх тухай

Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль/Шинэчилсэн найруулга/

Кадастрын тухай/шинэчилсэн найруулга/

Газрын төлбөрийн тухай/Шинэчилсэн найруулга/

 

Оролцох
Эхлэх
2021/04/21 · 08:25
Дуусах
2021/05/21 · 08:25
219
63
Санал авч байна

Санал авч байна

Оролцох
Эхлэх
2021/04/06 · 10:30
Дуусах
2021/05/06 · 10:30
19
0
Санал авч байна

Санал авч байна

Оролцох
Эхлэх
2021/04/07 · 10:26
Дуусах
2021/05/08 · 10:25
1187
67
“Барилга, байгууламжийн төвөгшлийн ангилалыг зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох дүрэм”

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2018 оны 218 дугаар тушаалаар батлагдсан “Барилга, байгууламжийн төвөгшлийн ангилалыг зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох дүрэм”- ийг шинэчлэн боловсруулсан төсөлтэй танилцаж саналаа ирүүлэхийг хүсье.

Оролцох
Эхлэх
2021/03/04 · 11:29
Дуусах
2021/04/03 · 11:29
6
67