Хэлэлцүүлэгийн сэдэв
Нийт 161 хэлэлцүүлэг байна
2022-04-27
1
2022-03-09
Газар өмчлөх абсолют эрх гэж ойлголт үгүй болохнээ.
2022-02-11
2022-01-12
2021-12-19
Хүүхдийн зуслангийн газрыг татвараас чөлөөлдаг байсныг өөрчилж татвар төлөхөөр болгосныг өөрчлөх хэрэгтэй байна аа . зуны 2 хон сар ажилладаг хүүхдийг амраах хөгжүүлхэд чухал хувь нэмэр оруулдаг газар шүү дээ .
2021-10-20
Газрын бирж газар хөгжүүлэх үүртэй байгаа нь ойлгогдохгүй байна.
2021-10-20
Газрын нэгдмэл сангийн жагсаалтад тусгай хэрэгцээний газар ороогүй байна. Гэтэл тусгай хамгаалалтанд Монгол улсын нийт газар нутгийн 30 хувийг оруулахаар зорьж байна
2021-10-10
Тусгай хамгаалалттай газрыг газрын ангилалд оруулах. Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь хот суурин газарт өмчлөлийг өрхөөр олгож байхаар зохицуулах, Кадастрын тухай хуульд эргэлтийн цэг нь бетон, төмөр бэхлэгээгээр бэхлэгдсэн цэгоруулах. Практик дээр эдэлбэрийн эргэлтийн цэгийг бетон, болон төмөр гадас суулгаж бэхлэх
2021-07-20
Нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээнд газар чөлөөлөх хуулинд албадан чөлөөх гэсэн бүлэг бна энэ нь хүний эрхэнд шууд халдсан бна нүүлгэн шилжүүлэлт гэж оруулах хэрэгтэй албадан гэдэг үгээр лалимдуулж иргэдийн газрыг булааж дээрэмдэх үйлдэл гарна
2021-07-20
Нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээнд газар чөлөөлөх хуулинд албадан чөлөөх гэсэн бүлэг бна энэ нь хүний эрхэнд шууд халдсан бна нүүлгэн шилжүүлэлт гэж оруулах хэрэгтэй албадан гэдэг үгээр лалимдуулж иргэдийн газрыг булааж дээрэмдэх үйлдэл гарна
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-20
Нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээнд зориулан газар чөлөөлөх тухай хуульд албадан нүүлгэх гэсэн бүлэг байгаа нь хүний эрхийг ноцтой зөрчих хувийн өмчинд халдсан үг хэллэг ойлголт байна. Иймд энэхүү хуульд албадан нүүлгэлт гэдгийг хасах хэрэгтэй.
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
Дээрх хуулийн хэлэлцүүлгийг иргэд олон нийтийн дунд сайн хэлэлцүүлж санал авах нь чухал байна.
2021-07-06
нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээнд зориулан газар чөлөөлөх тухай хуульд гадны нөлөөлөлд ихээхэн орсон хууль байна энэ хуулийн заалт цэвэрхэнээр ард иргэдээсээ булааж авхаар гарч байгаа хууль байна энэ хуулийг цуцлах шаардлагатай байна.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4