Хэлэлцүүлэгийн сэдэв
Нийт 12 хэлэлцүүлэг байна
Өчигдөр 08 цаг 35 минутад
Ерөнхий хуулиндаа нэр томьёоны хэсэгтээ "газрыг төлөвлөлт" гэж эсвэл ...газар төлөвлөх ...гэж юуг хэлэх тухай тайлбар ойлголт алга
Өчигдөр 08 цаг 12 минутад
Газрын ерөнхий болон багц хуулиудын агуулгыг салбар салбарын суурь хуулиудтай агуулгын зарчмын хувьд нь уялдуулах зайлшгүй шаардлагатай . энэ хууль нь ЭЗ ийн либерал үзэлд тулгуурлаж хийгдэж, харин зарим нийгмийн соёлын харилцаа нь манай нийгмийн хувьд өөр үзэл баримтлал дээр суурьлаж байгаа. ЭЗ чухал боловч түүнийг хэтрүүлж томьёолсоноос зарим харилцаа хямралд ороод байна.
Уржигдар 16 цаг 28 минутад
Иргэдийн өмчилж болон эзэмшиж олон жил амьдарч байгаа газрыг шууд хүчээр авах арга залийг хатуу эсэргүйцнэ.
Уржигдар 13 цаг 47 минутад
2021-05-09
Хөдөө суманд амьдардаг иргэн үе удмаараа нутаглаж ирсэн өвөлжөө хаваржаа зуслангийн газраа ИТХ-ын төлөвлөгөөнд орсноос үл хамааран өмчилж авах эрхийг бүрдүүлэх шаардлагатай. Ямар газар амьдарч нутаглахаа малчид мэднэ. Хөндлөнгийн хүмүүс малчдын нутгийг сонгох нь өрөөсгөл юм. /Нутаг зааж болохгүй/
2021-05-09
УБ иргэн орон нутагт гэр бүлийн зориулалтаар амьдрах газраа өөрөө сонгож эзэмших ашиглах эрхийг нээж өгнө үү. Үндсэн хуулиар олгогдсон эрх.
2021-05-03
hi
2021-04-30
Кадастрын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга/-н төсөлд өгөх санал
2021-04-30
Кадастрын тухай /шинэчилсэн найруулга/
2021-04-22
2021-04-22
hi