Хэлэлцүүлэгийн сэдэв
“Барилга, байгууламжийн төвөгшлийн ангилалыг зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох дүрэм”

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2018 оны 218 дугаар тушаалаар батлагдсан “Барилга, байгууламжийн төвөгшлийн ангилалыг зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох дүрэм”- ийг шинэчлэн боловсруулсан төсөлтэй танилцаж саналаа ирүүлэхийг хүсье.

Энд дарж татаж авна уу

Нийт 6 хэлэлцүүлэг байна
2021-06-08
санал байна
2021-04-10
1 дүгээрт: 3,5 болон 4,3 дурдсан "пасдортжуулалт хийсэн мэргэжилтэн, орон тооны бус паспортжуулалтын зөвлөл, тухайн чиглэлийн мэргэжлийн зөвлөл байгуулах субьектын тухай, үйл ажиллагааны хугацаа, чиг үүрэг зааж өгөх, 2 дугаарт: барилга байгууламж, шугам сүлжээ, хийц бүтээц гэх зэрэг хоршоо үг хэрэглэх шаардлагагүй, 3 дугаарт: үг үсгийн алдаа их байна тухайлбал, эзлэхүүнийг эзэлхүүн, нөхцөлийг гэхийг нөхцлийг гэх мэт, 4 дүгээрт: найруулгын чанарыг сайжруулах шаардлагатай, жич: хэлэлцүүлэг хийвэл оролцүүлахыг хүснэ.
2021-03-22
Хуучин төвөгшил дээр 51м-ээс дээш өндөртэй бол онцгой төвөгшилтэй барилга гээд ӨНДӨР БАРИЛГЫН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН хурлаар ордог байсан, одоо тэгвэл энэ шинээр хэлэлцүүлэг явагдаж байгаа төвөгшилийг хархаар 51м-ээс дээш барилгыг өндөр төвөгшилтэй барилга гэж үзээд мэргэжлийн зөвлөлийн хуралаар оруулахгүй болгож байгаамуу.
2021-03-12
Барилга байгууламжийн төвөгшлийн ангилалыг тодорхойлох шалгуур үзүүлэлтэд 60-аас дээш хүн нэгэн зэрэг цуглах гэснийг 100 ба түүнээс дээш гэх, 59 хүртэл хүн нэгэн зэрэг цуглах гэснийг 100 хүртэл гэх мөн 20 хүртэл гэснийг 50 хүртэл гэх.
2021-03-08
санал явуулсан
2021-03-04
Өөрийн саналыг явууллаа