Хэлэлцүүлэгийн сэдэв
Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн тухай анхдагч хуулийн төсөлд санал авч байна

Хуулийн төсөл-татах, Үзэл баримтлал-татах, Танилцуулга-татах

Нийт 23 хэлэлцүүлэг байна
2022-05-27
1
2022-01-19
tiim
2021-11-24
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГХБХБГ ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ ХҮРГҮҮЛЖ БАЙНА
2021-11-16
Саналгүй
2021-11-15
Увс аймаг нэмэлт санал байхгүй
2021-11-15
Баянхонгор нэмэлт саналгүй хуулийн төслийг дэмжиж байна
2021-11-15
Баянхонгор нэмэлт саналгүй хуулийн төслийг дэмжиж байна
2021-11-15
Орхон аймаг. Дараах саналуудыг хүргэж байна.
2021-11-15
Хуулийн төслийг бүхэлд нь дэмжиж байна
2021-11-15
/8 дугаар зүйл. Орон зайн өгөгдөлд хандах эрх 8.1.1 нээлттэй эрх/ Орон зайн өгөгдөлд хандах эрх 8.1.1 нээлттэй гэж заасныг мөн хаалттай байлгахаар оруулж өгөх Энэ нь хандах эрх нээлттэй байх тохиолдолд дурийн хүн бусдын эрхээр орох боломжийг хязгаарлаагүй болов уу.Тийм учраас хандах эрхийг давхар хаалттай нууцлалын нэг удаагийн код олгох зарчмаар эрх нээх
2021-11-15
нэмэлт саналгүй
2021-11-15
Сайн байна уу. Баян-Өлгий аймгаас Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн тухай анхдагч хуулийн төсөлд санал хүргүүлж байна.
2021-11-15
Орон зайн дэд бүтцийн зохицуулах хороо гэсэн нэмэлт байгууллагын шаардлагагүй гэж үзэж байна. ГЗБГЗЗГ уг асуудлыг хариуцаад явчих боломжтой. Бас нэг зохицуулах хороо, түүний ажлын алба гэж байгуулан улсын төсвийг үрэгдүүлэх шаардлагагүй. Үүний оронд тухайн асуудлыг хариуцан ажиллаж байгаа ГЗБГЗЗГ-ын албан хаагчдын цалин хөлс, орон тоог нэмэгдүүлэх
2021-11-15
Нэмэлт саналгүй. Хуулийн төслийг дэмжиж байна.
2021-11-15
Нэмэлт саналгүй болно.
  • 1
  • 2