Хэлэлцүүлэгийн сэдэв
Санал авч байна

"Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх иргэн хуулийн этгээдэд тавих шаардлага, бүртгэх журам"-ын төсөлд санал авч байна

Татаж авах

Нийт 2 хэлэлцүүлэг байна
2021-06-23
+1