Хэлэлцүүлэгийн сэдэв
Санал авч байна

Нийт 19 хэлэлцүүлэг байна
2023-09-15
I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location (WhatsApp) number +918131026914 or email pacificlanding350@gmail.com Pacific landing Services Mr. Gupta Dwyer.
2022-05-27
1
2022-04-27
1
2021-05-04
Авсан саналыг огт тусгалгүй ихэнх эрх зүйн актууд анхны боловсруулалтаараа батлагддаг. Цаашид авсан санал бүртээ тухайн саналыг яагаад тусгаагүй тайлбарыг олон нийтэд гаргаж тавьж баймаар тэгэхгүй өчнөөн байгууллага мэргэжилтнүүдээс санал авч байна гэж явдаг санал нь ороогүй, яагаад ашиглаагүй тодорхойгүй өнгөрдөг гэж олон иргэд, хуулийн этгээд гомдолдог, үүнээс болж дараа дараагийн хэлэлцүүлэг саналд оролцох, санал хүргүүлэгчдийн идэвхи буурдаг.
2021-04-20
3.1. Барилгын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5- д хамаарах барилга байгууламжийн барилгын ажлын зөвшөөрлийг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга энэ дүрмийн 2.1-д заасан баримт бичгийн бүрдэл, Барилгын тухай хууль болон энэхүү дүрэмд заасан шаардлагыг хангасан эсэхийг хянаж, барилгын ажлын зөвшөөрлийг олгож улсын хяналт хэрэгжүүлэх байгууллагад ажлын 5 хоногийн дотор хувийг хүргүүлж мэдэгдэнэ.
2021-04-20
Барилга эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, буулгах зөвшөөрлийг Мэргэжлийн хяналтын байгууллага олгодог болгох хэрэгтэй. Тэр Засаг дарга олгоно гэж явж иргсэн нь бүүр ч буруу.
2021-04-12
Барилгын ажлын зөвшөөрлийн хүсэлт гаргах: -Зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг захиалагчийн хяналтын инженертэй холбож өгөх - захиалагчийн хяналтын инженер барилгын зураг төсөл зохиохоос дуусах хүртэл оролцох - захиалагчийн хяналтын мэргэжлийн холбоодын үйл ажиллагаатай холбох Барилгын ажлын зөвшөөрөл олгох ажлыг үе шат бүрээр олгодог байх: - Барилгын тухай хуульд заасан 10.1.2 -оос 10.1.5 орсон төвөгшилтэй барилга угсралтын ажлын зөвшөөрлийн үе шаттай олгох ба үе шатны ажлыг 16.3. 28.4-ийг үндэслэн олгоно. жишээ Барилгын үндсэн даацын хийц, гадна сан цахилгаан гэх мэт - Үе шатны ажил дуусахаас ажлын 10 хоногийн өмнө зөвшөөрөл олгосон байгууллагад мэгдэнэ. - зөвшөөрөл олгосон байгууллага барилгын тухай хуулийн 11,13,14, 15, 16, 28 хэрэгжилтийн хянан үзэж дараагийн үе шатны ажил хүртэл зөвшөөрлийн сунгана. - Үе шатны ажил хяналт хийхэд захиалагчийн хяналтын инженер, зураг төслийн зохиогч, техникийн нөхцөл олгосон байгууллагын төлөөлөл, МХГ холбогдох улсын байцаагч гамшгаас хамгаалах улсын байцаагч нар хавсралтаар баталсан маягтын хүрээнд шалгалт хийж гэрчилгээг сунгах эсэх асуудлаар тухайн үе шатны ажилд үзлэг хийж дууссан өдөрт багтаан шийдвэр гаргана. /маягт боловсруулах/ - Ажлын 10 хоногт үе шатны ажилд зөвшөөрөл олгосон байгууллага хяналт зохион байгуулаагүй нөхцөл зөвшөөрлийн гэрчилгээ дараагийн үе шатны ажил хүртэл сунгасанд тооцно. Барилга байгууламжийн зөвшөөрлийн гэрчилгээ олгох талаар: - барилгын зөвшөөрлийн гэрчилгээ олгоход шаардлагатай материалын маягтыг төрөл тус бүрээр боловсруулан батлах жишээ нь барилга угсралтын ажил эхлүүлэх маягт, үргэлжлүүлэх маягт, буулгах нэг маягтаар 26 болон 28 зүйлийг нарийн задалж өгөх. Үүнд: барилга угсралтын ажил эхлүүлэхэд нэн тэргүүнд тавигдах шаардлагатай зүйлүүд газрын бүртгэлийн мэдээлэл, кадастрын код зураг төсөл, барилга угсралтын ажлын тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ хүний ажилбарууд нийцсэн эсэх, хүчинтэй хугацаа, техникийн нөхцөл хугацаа, барилга байгууламжийн зориулалт, хүчин чадлын талаарх мэдээлэл газрын захирамж А даалгавартай нийцсэн эсэх. - барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийг талбайн журналын эхний хуудсанд хэвлэх үүнээс үүдэн журналыг дахин боловсруулах. талбайн журналаас газрын захирамж, Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, техникийн нөхцөл, барилга байгууламжийн эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл, тухайн барилгын ил далд ажлын акт, барилгад хэрэглэсэн бараа материалын талаарх мэдээлэл зэрэг тухай барилгатай холбоотой бүх мэдээлэл багтсан байх холбоо барих хаяг rgalbaatar@gmail.com
2021-04-12
Дуусаагүй болон түр зогссон барилга байгууламжууд Хөдөлмөр хамгаалал эрүүл ахуйн шаардлага хангаж барилгын ажил зогссон талаар барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл олгосон байгуулага, МХГ-т ажлын 5 өдөрт багтаан мэдэгдэнэ. барилга байгулалтын ажил эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ.
2021-04-09
Заавал зөвшөөрөл авах шаардлага байхгүй л баймаар юм. Зогссон барилга мэдэгдэлээ огох. Эхлэх нь өөрсдийн дур байлгаж гүйцэтгэгчийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх. Заавал шахаж шаардах хэрэг байхгүй. Гэрээний хэрэгжилтэд хараа л алдангаа тооцоол хариуцлага нэхээл болоо. Чадах нь хийж чадахгүй нэг нь хар жагсаалтаасаа ороол яваг
2021-04-09
Ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийг МХГ-т өгөх хэрэгтэй. Одоо олгож байгаа байгууллагууд шаардлага хангаагүй байхад барилга барих зөвшөөрлийг өгч байна. Нам, улс төрийн нөлөө орж байна.
2021-04-07
Барилгын ажлыг эхлүүлэх зөвшөөрлийг мэргэжлийн хяналтын газарт өгөх хэрэгтэй.Одоо олгож байгаа байгууллага нь эхлүүлэх зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага хангагдаагүй байхад зөвшөөрөл олгодог. Хөдөө орон нутагт талбай дээр барилгын инженер даамалгүй барилга маш их баригдаж барилгын чанарт муугаар нөлөөлж байгаа учраас зайлшгүй байх ёстой 3-4 талбай дээр зогсох инженерийн бичиг баримтын бүрдэл харж тэр инженертэй гэрээ байгуулж хариуцуулах зайлшгүй шаардлагатай байна.
2021-04-07
Цахимжуулах хэрэгтэй шүү
2021-04-07
За засаг дарга нар оролцуул болохгүй дээ нөгөө намын угшил намын харьяатай хүмүүс барилга барих зөвшөөрөл авахад тун хүндрэлтэй өмнөх 68 дугаар тогтоолоор засаг даргын орлогч байнгын ашиглалтад оруулдаг байхад энэ бүгд ямар хүндрэл учруулдгыг хангалттай харсан тэд 4 жилийн зайтай солигддог юу самарчаад явахыг таашгүй барилгын салбарынхан л хохирно шүү
2021-04-07
Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг улс төрийн албан тушаалтан гаргах нь маш буруу энэ нь ямар нэг ялгаварлан гадуурхах нөхцөл бий болдог тул төрийн жинхэнэ албанд зөвшөөрлийг өгөх нь зөв шүү. Жнь: ГХБХБГ, МХГ энэ 2-ын 1д байсан байх нь зөв.
2021-04-07
зөвшөөрөл авах болон ашиглалтанд авахад гадна салбар шугамын ажлыг иж бүрэн барилга байгууламжтай ижил түвшинд ойлгож маш их бичиг баримт шаарддаг. үүнийг тус тусад нь ангилах шаардлагатай.
2021-04-07
Standartaa murduj l bwal olon zaawar jurmaar daramtlahgui bh heregtei.