Хэлэлцүүлэгийн сэдэв
ТҮҮХ, СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ ХҮЧИТГЭХ ЖУРАМ
Нийт 16 хэлэлцүүлэг байна
2024-04-05
түүх соёлын барилга байгууламжийн үндсэн бүтээц, материалын шинж чанар нь 100-аас дээш жилийн насжилттай байдаг учир, зураг төсөл загварчлалын ажил, барилгын ажлын өмнө түүхийн судалгаа, бүтээц материалын шинж чанарыг үл эвдэх аргын судалгаа, нэг цикл буюу 12 сараас дээш хугацааны тогтмол ажиглалтыг хийх, материалыг бэхжүүлэх хүчитгэх лабораторын механик туршилт гэх мэтийн бодитой ажлууд нь эх төрхөөр авч үлдэх үндэслэл болно. batkhishig.eng@gmail.com
2024-02-07
Are you in need of Urgent Loan Here no collateral required all problems regarding Loan is solved between a short period of time Get access to both long and short term loans on credit check, unemployed, personal and business loans without delay through online application with 100% approval. We stand apart from other lenders because we believe in customer service,and we stay with you until you get the results you want. no matter your location just 3% per year Contact us for more details regarding the loan. WhatsApp No:+918929509036 financialserviceoffer876@gmail.com Dr. James Eric Kind regards/Respect
2024-01-17
Би ноцтой хүмүүст зээл санал болгож байна. Төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбоотой эсвэл өөр шалтгаанаар эсвэл ямар нэгэн шалтгаанаар мөнгө хэрэгтэй эсэхээс үл хамааран та бизнес эхлүүлэхийн тулд зээл хайж байна. Бид эргэн төлөгдөх эрхтэй хэн бүхэнд зээл олгоход бэлэн байна. Зээлийн хүсэлтийн хэмжээ болон эцсийн хугацааг надад мэдэгдэнэ үү. Надтай холбоо барина уу valkamla1@email.cz
2024-01-09
I offer loans to serious people. You are looking for a loan to start a business, whether it involves carrying out a project or whether you need money for other reasons or for whatever reason. We are ready to lend to anyone entitled to repayment. Please let me know the amount of your loan request and its deadline. Please contact me valkamla1@email.cz
2023-12-26
it feels good to finally have a loan after some failed attempts and even lost the little i had to liars, i have just received my loan from this good company - LAPO. Do well to contact them if you need a quick loan, Contact them now via this email: lapofunding960@gmail.com telegram___https://t.me/lapofinance
2023-12-19
Availing personal loan online is one of the easiest and convenient ways to get instant access to funds and does not require any collateral. With time, you may face various expenses like buying a car, going on a vacation, renovating a home, for education or marriage, and wonder how to finance the same. Meeting all these expected and unexpected expenses can be a hassle and inevitable too. And in this scenario, nothing can beat this financial crunch rather than a personal loan. Visit Buddy Loan for availing personal loan immediately. via email:bullsindia187@gmail.com Whats-app +918130061433
2023-11-10
QUICK EASY EMERGENCY URGENT LOANS LOAN OFFER EVERYONE APPLY NOW +918929509036 financialserviceoffer876@gmail.com Dr. James Eric
2023-11-10
QUICK EASY EMERGENCY URGENT LOANS LOAN OFFER EVERYONE APPLY NOW +918929509036 financialserviceoffer876@gmail.com Dr. James Eric
2023-09-15
I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location (WhatsApp) number +918131026914 or email pacificlanding350@gmail.com Pacific landing Services Mr. Gupta Dwyer.
2022-05-27
1
2022-05-27
1
2021-06-17
1. Газар хөдлөлтийн итэвхи бага буюу 6 ба түүнээс доош балл бүхий бүс нутагт байрлах барилга байгууламжийг барилгын поспорт, тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллага, аж ахуйн нэгжийн гаргасанбүтээцийн биет судалгаа болон дүгнэлтийг үндэслэн хүчитгэх талаар тусгах, 2. Тухайн журамд хамаарах барилга байгууламжийн ашиглагч, засвар үйлчилгээ хийх байгууллагыг болон эрх үүргийг тодорхой тусгаж өгөх, 3. Үр ашигтай ашиглалтын хугацаа дууссан, улсын байцаагчийн актаар үйл ажиллагааг зогсоосон боловч хүчитгэл хийж ашиглаж дахин ашиглаж байгаа барилгыг хэдий хугацаанд, хэрхэн ашиглах, ямар чиглэлээр үйл ажиллагааг явуулах зэргийг тодорхой тусгах,