Хэлэлцүүлэгийн сэдэв
Санал авч байна

Нийт 20 хэлэлцүүлэг байна
2021-04-28
Монгол улсын зөвлөх инженер Г.Нарантуяа Бүрдүүлэх материалын 7дугаарт геодези хэмжилт зураглалын ажлын тайлан гэсэн санал өгч байна
2021-04-28
Монгол улсын зөвлөх инженер Г.Нарантуяа 1. Комиссын гишүүдэд Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн тоог нэмэх 3 болгох комиссын бүрэлдэхүүнд барилга байгууламжийн аюулгүй байдалд үнэлгээг заавал өгдөг байцаагчдыг заавал оролцуулах үүнд: барилгын техникийн, геодези, зураг зүйн, материал хариуцдаг байцаагчид заавал орох шаардлагатай байдаг 2.бүрлүүлэх материалын жагсаалтийн 7 дугаарт геодезийн хэмжилт зураглалын ажлын жагсаалт гэж өөрчлөх
2021-04-23
улсын комиссын дүгнэлт, барилга ашиглалтын гэрчилгээг комисс ахалсан байгууллага нэгтгэн улсын бүртгэлийн байгууллагад албан бичгээр хүргүүлж байх нь зөв байна. тэгэхгүй бол улсын бүртгэлийн хэлтэс комисс ажиллаагүй байхад үл хөдлөхийн гэрчилгээг нь гаргаад өгчихлөөр зэрэг манай гэрчилгээжүүлэх ажил удаашралтай байна аа. Мөн хуучин барилгад их засвар шинэчлэлт хийгдэж байгаа бол заавал паспортжуулалтын мэргэжлийн дүгнэлтыг үндэслэн хийж байх эрх зүйн орчин дутмаг байна. энэ ажлууд хийгдэсний дараа улсын комиссын дүгнэлтийг үндэслэн манай байгууллагаас тохирох өнгийн гэрчилгээг олгоод явах боломж харагдаж байна. Бас улсын комисст явуулдаг авто машин ашиглалтын шаардлага хангасан байх шаардлагатай бөгөөд, жолооч нь мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэхтэй байх зайлшгүй нөхцөл байдал үүсч байгааг анхааралдаа авах хэрэгтэй байна. Нэг ёсондоо албаны тэрэг, орон тооны жолоочоор үйлчилдэг байх нь зүйтэй байна шүү. Комисст ажиллах алба хаагч нар амь нас, эрүүл мэндээрээ хохирох эрсдэл өндөр байгаа. ГХБХБГ-ын даргын тушаалаар МХГ, ОБГ-ын алба хаагч нарыг томилж байгаа. Одоогийн БТХ, ББАОД-д АЗДЗ-аар томилно гэж бичсэн байгаа боловч эрх шилжүүлсэн захирамж гаргуулаад л өөрсөн дээрээ авчихаж байгаа шүү дэ. Санал авч байгаа энэ журамд мөн тийм санаа явж л байна.
2021-04-22
Сайн байна уу? Өнгөрсөн онд ашиглалтад орох байсан байр хөл хорионы улмаас хойшлогдсоор яваад өнөөдрийг хүрлээ. КОМИСС ХҮЛЭЭЖ АВААГҮЙ БАЙНА! гэдэг шалтгаанаар маш олон хүмүүс бэлэн болсон байрандаа орж чадахгүй байр авах гэж авсан өчнөөн саяын зээл төлөхийн хажуугаар түрээсийн байранд толгой хорогдож өдөр хоногийн хоолоо ч үнэндээ яаая гэж байна. Хөл хорионы үеэр хувийн хэвшил цалингаа тавьж чадахгүй байгаа учир арай гэж хүргэж буй мөнгө нь сүүлдээ бүр орж ирэхээ байлаа... Үнэхээр 12-р сараас хойш 4 сарын хугацаанд өвдгөө шалбартал мөлхөж өдийг хүрлээ. Айл гэр амьдрах орон байртай болно гэдэг зарим хүмүүсийн хувьд энэ насны мөрөөдөл байдаг шүү! Санал: Бэлэн болсон барилгийг ашиглалтанд оруулах эцсийн хугацаа зааж өгөөч!!
2021-04-22
мэргэжлийн хяналтын байгууллага ажлын үе шатанд хяналт тавих шаардлагатай. Дууссан барилга байгууламжид мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагч нарыг улсын комиссод орох шаардалга байхгүй.
2021-04-22
Улсын комиссыг Мэргэжлийн хяналтын байгууллага хариуцах нь зүйтэй мөн барилгын онцлог зориулалтаас хамаарч улсын байцаагч нарыг хамруулах нь зүйтэй 2 байцаагч орно гээ заасан нь буруу
2021-04-22
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнд "Мэргэжлийн хяналтын төлөөлөл /2-оос ихгүй улсын байцаагч/" орно гэж заасан байна. Үүнд холбогдох хууль тогтоомжоор зөвшөөрөгдсөн Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг, хяналтын чиглэл зэргийг хянан үзэж "Мэргэжлийн хяналтын төлөөлөл /холбогдох улсын байцаагч/" гэж өөрчлөн найруулах нь зүйтэй.
2021-04-20
6.3. Батлагдсан зураг төсөл болон холбогдох хууль дүрэм, журам, норм дүрмийн шаардлагад нийцэхгүй үүрэг даалгавар өгсөн тохиолдолд уг комиссын гишүүн гарах үр дагаврын хариуцлагыг хүлээнэ гэснийг хасаад шүүхийн байгууллагад шилжүүлж уг асуудлыг шийдвэрлүүлнэ.
2021-04-20
5.6. Комиссын хуралдааныг гишүүд нь 90 хувиас доошгүй ирцтэй зохион байгуулна гэсэн заалтыг 60% гэж болгож комиссын хуралдааныг хойшлуулахгүй байх магадлалыг бууруулна.
2021-04-17
Тав дугаар хавсралтад гадна зам талбай, ус зайлуулах байгууламж, гадна тохжилтын зураг төслийг бүрдэл хэсэгт тусгайлан оруулах хэрэгтэй байна. Энэ ганцхан байшин хүлээж авдаг журам биш байхаа барилга, байгууламжийн бүх зураг төсөл геологи, геодезийн асуудал шиг орох хэрэгтэй анхаарч үзнэ үү.
2021-04-17
Барилга ашиглалтад хүлээж авах даа авто зам тайлбаг асуудал хариуцсан байгууллагын гишүүнийг оруулах хэрэгтэй үүнээс үүдэж ямар зам талбайгүй барилга ирээр баригдаж байна энэ журман даа оруулах хэрэгтэй байна.
2021-04-12
- барилга угсралтын үе шатны ажилд хяналт хэрэгжүүлэх нь маш чухал комиссын гишүүд тухайн барилга угсралтын ажлын явцад хяналт хэрэгжүүлдэг байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол дууссан барилгад илэрсэн зөрчил дутагдал эдийн засгийн хувьд асар үнэтэй тусдаг үүнээс үүдэн асуудал үүсдэг. - хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний төлөөллийг хасах хэрэгтэй эс бол тухайн салбарт ажилласан мэргэжлийн хүн, төрийн бус байгууллага гэсэн шаардлага тавих хэрэгтэй. - захиалагчийн төлөөлөн захиалагчийн хяналтын инженер ажиллах хэрэгтэй. Захиалагчийн хяналтын инженерийн эрх хэмжээг нэмэгдүүлж тэр хэмжээгээр үүрэг хариуцлага өгөх хэрэгтэй. - ашиглалтад оруулах барилга байгууламжид барилгын тухай хуулийн ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ шаарддаг байх хэрэгтэй. энэ бүлгийг барилга угсралт, инженерийн шугам сүлжээ гэх мэт бүлэглэн бүрдүүлэх материал бүрэлдэхүүнийг томилох
2021-04-11
барилга, байгууламж ашиглалтад оруулахад мөрддөг БНбД байдаггүй юмуу? энд нийтлэг дүрмийн төсөл гаргасан байна. Харин шугаман болон инженерийн байгууламжийг ашиглалтад оруулахад онцлог зүйл нэлээд байдаг шүү. комиссыг тухайн обьект санхүүжүүлсэн байгууллага томилмоор байна. бас нэг чухал асуудал бол үиглалтын мэргэжлийн хүмүүс болон ашиглалтын заавар байгаа эсэхийг заавал үзэх хэрэгтэй, хэрэв гадаадын төсөл бол эх хэлэн дээр сургалт явуулж мэргэшүүлсэн байх зэрэг асуудал нэмж тусгах
2021-04-09
5.12.3 "барилгын компани дүрэм норм зөрчсөн гэж шүүхээр хянагдаж байгаа цаг хугацаанд комисс барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг түр түдгэлзүүлэх" тухай шийдвэр гаргах гэж оруулмаар байна. Энэ нь баригдаж эхэлсэн хугацаанаас нь эхлэн иргэд, байгууллагын эрх ашиг зөрчигдсэн маргаанаар шүүхэд хянагдаж эцэслэтэл хамгийн багадаа 2 жил зарцуулдаг. Гэтэл энэ хугацаанд барилга байгууламж баригдаж дуусаад комисс хүлээгээд авчихдаг, гэтэл шүүхээр барилгын компанийг буруутай гэж үзэн барилгын ажлын зөвшөөрлийг цуцлах шийдвэр гарсан тохиолдолд эрх нь зөрчигдсэн иргэн, ААН-ын эрх зөрчигдөөд дуусдаг хуулийн цооорхой үйлчилээд байна. Комисс шүүхийн асуудлыг дуустал барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг хүлээж авахыг түдгэлзүүлэх шийдвэр гаргадаг байвал Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу дүрэм болох гээд байна.
2021-04-08
1 дүгээр хавсралтын 1-д зааснаар комиссын даргаар аймаг, нийслэлийн барилга, хот байгуулалтын асуудал хариуцсан байгууллагын барилгын асуудал хариуцсан нэгжийн дарга байна гэж заасан байна, үүнд яг ямар байгууллага орж байгаа вэ, энэ нь аймгийн Газрын харилцаа, барилга , хот, байгуулалтын газрыг хэлж байгаа юм. Үүнээс гадна аймгийн ЗДТГ-т Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс гэж байгаа, тухайн хэлтэс нь барилга хариуцсан мэргэжилтэнтэй байдаг ба мөн барилгын асуудал хариуцаж ажилладаг, ГХБХБГ нь тухайн хэлтэст харьяалагддаг. Тухайн аймгийн нутаг дэвсгэрт барилгын техникийн хяналтын ажлыг Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын газар нь гүйцэтгэдэг. гэтэл энэ заалтаар тухайн байгууллага нь өөрийн хяналт тавьж гүйцэтгэсэн ажлаа өрөө эргээд комиссын дарга болж өөрөө ашиглалтад авч ажилласаар ирж байна. Хөндлөнгийн хяналт гэж байхгүй. үүн дээр анхаарах хэрэгтэй.
2021-04-07
Butneer n unshmaar baina
2021-04-07
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын улсын байцаагч тус бүр өөр өөрийн чиг үүрэгтэй. Жишээ нь: Барилга техникийн хяналтын байцаагч, Эрчим хүчний байцаагч, Авто замын хяналтын байцаагч, Харилцаа холбооны хяналтын байцаагч гэх мэт гэтэл Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнд 2-с ихгүй байцаагч орно гэж заасан байна. Ашиглалтад орсны дараа комисст оролцоогүй байцаагчийн чиглэлээр өргөдөл гомдол ирюэл яах вэ.
2021-04-07
2021-04-07
2021-04-07
Ажлын зургаас зөрүүтэй хэсэгт зургийн байгууллага нь чанар станларт хангаагүй угсралт бүрт зөвшилцөл өгдөгийг болиулмаар байна Магадлын дүгнэлтийг дур мэдэн өөрчилдөг зургийн байгууллагыг стандарт мөрдүүлж ажиллах тал дээр онцгой анхаарна уу