Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт

Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт /2023 оны 1-р сар/

Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт /2022 оны 1-р сар/

Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт /2022 оны 2-р сар/

Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт /2022 оны 3-р сар/

Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт /2022 оны 4-р сар/

Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт /2022 оны 5-р сар/

Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт /2022 оны 6-р сар/

Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт /2022 оны 7-р сар/

Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт /2022 оны 8-р сар/

Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт /2022 оны 9-р сар/

Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт /2022 оны 10-р сар/

Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт /2022 оны 11-р сар/

Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт /2022 оны 12-р сар/

 

2021 оны 08-р сар

2021 оны 07-р сар

2021 оны 06-р сар

2021 оны 05-р сар

2021 оны 04-р сар

2021 оны 03-р сар

2021 оны 02-р сар

2021 оны 01-р сар

2020 оны 12-р сар

2020 оны 11-р сар

2020 оны 10-р сар

2020 оны 09-р сар

2020 оны 08-р сар

2020 оны 07-р сар

2020 оны 06-р сар

2020 оны 05-р сар

2020 оны 04-р сар

2020 оны 03-р сар

2020 оны 02-р сар

2020 оны 01-р сар

Шинэ мэдээ
Их уншсан