БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ
Хууль эрх зүй
Хэлэлцүүлэг
Өргөдөл гомдол
Холбоо барих
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
Бүртгүүлэх
Төрийн захиргааны удирдлагын газар

САЛБАРЫН АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ТОО

Нэр

Тоо

Нийт ажлын

байрны тоо

1

Барилга угсралтын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж

4716

78660

2

Хот байгуулалтын  баримт бичиг, барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж

702

1500

3

Өргөх байгууламжийн тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж

177

1000

4

Барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхлэн явуулдаг аж ахуйн нэгж

731

14000

5

Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаа эрхэлдэг тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж

208

335

7

Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг

52

200

8

Нийтийн аж ахуйн ажил үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага

154

285

 

НИЙТ ДҮН

6740

95980