Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа төсөл, арга хэмжээний статистик тоон мэдээлэл

Шинэ мэдээ
Их уншсан