БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ
Хууль эрх зүй
Хэлэлцүүлэг
Өргөдөл гомдол
Холбоо барих
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
Бүртгүүлэх
Төрийн захиргааны удирдлагын газар

ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЖАГСААЛТ

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЛБАРТ ГАДААДАД БЭЛТГЭХ

 ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЖАГСААЛТ 

д.д

Хүний нөөцийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүд

Эрэмбэлж буйн учир шалтгаан

Суралцах мэргэжлийн чиглэлүүд

1

Барилга, нийтийн аж ахуйг хөгжүүлэх чиглэл

Барилга, орон сууц, нийтийн аж ахуйн бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, бодлогын хувилбар гаргах, зөвлөгөө өгөх, хууль тогтоомж, салбарын урт богино хугацааны стратегийг төлөвлөх, бодлогын удирдамжаар хангаж ажиллах шаардлагатай

Барилгын материалын үйлдвэрийн технологич инженер

Барилгын инженер

Усан хангамж, ариутгах татуургын инженер

Агаар сэлгэлт, халаалт

 

3

Хот байгуулалтын хамгийн үр ашигтай тогтолцоог бий болгон хөгжүүлэх, газрын харилцаа, геодези зураг зүйн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэл

Хот байгуулалт, газрын харилцааны бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, бодлогын хувилбар гаргах, зөвлөгөө өгөх, хууль тогтоомж, салбарын урт богино хугацааны стратегийг төлөвлөх, бодлогын удирдамжаар хангаж ажиллах шаардлагатай

Архитектор

Хот төлөвлөгч

Хот байгуулалтын эдийн засагч

Геодезийн инженер

Газар зохион байгуулагч

4

Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын чиглэл

Удирдлагын шилдэг тэргүүний туршлага, арга зүйг нэвтрүүлэх, хүний нөөцийн удирдлага, хөгжлийн асуудлыг шийдвэрлэх, ажлаа тайлагнах, хариуцлага тооцох тогтолцоог хөгжүүлэх, хууль тогтоомжийн болон Засгийн газрын шийдвэр, гэрээ хэлэлцээрийн төслийн эрх зүйн үндэслэлийг хянаж хууль тогоомжинд нийцүүлэн гаргах, салбарын мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх шаардлагатай

Төрийн захиргааны удирдлага

Хүний нөөцийн менежмент

Эрхзүй