ТЕНДЕРИЙН МЭДЭГДЭЛ

Монголын үндэсний өдөр тутмын “Өнөөдөр” сонины 2019 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн дугаарт нийтлэгдсэн Барилга, хот байгуулалтын яамнаас зарласан дараах тендерүүдийн тендер хүлээн авах болон нээх хугацаа сунгагдсан болохыг мэдэгдэж байна. Үүнд:

  1. БХБЯ/201805105 дугаар бүхий “Дэд бүтцийн хөгжил - Баянзүрх, Дархан, Сэлэнгэ төсөл”-ийн тендерийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 11 цаг 00 минутаас өмнө хүлээн авч, мөн өдрийн 11 цаг 30 минутад нээх;
  2.  БХБЯ/201805106 дугаар бүхий “Дэд бүтцийн хөгжил - Сонгинохайрхан төсөл”-ийн тендерийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 14 цаг 00 минутаас өмнө хүлээн авч, мөн өдрийн 14 цаг 30 минутад нээх.

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ


Шинэ мэдээ
Их уншсан