БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН


(10) Сэтгэгдэл

Анхаар! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд хариуцлага хүлээхгүй.

А. Даваасүрэн[127.0.0.1]

Сайн байна уу. Танай сайтаас Мэдээлэл авч буй судлаач байна. Танай байгууллага яамны бүтэцийн зураглал дээр "Мэдээлэл хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар гэж бичсэн, газар хэлтэсийн гарчиг дээр мөн "Мэдээлэл хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар гэж бичсэн боловч доор хэлтэсийн мэргэжилтнүүдийн хүснэгтэд болохоор Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар гэж бичсэн, тайлан дээрээ бас Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар гэж зөрүүтэй мэдээлэл бичсэн байна. Анхаарна уу. Бусад яамдууд дотоод аудитын нэгжийг Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар нэрээр байгуулсан болно. Бичиглэлийн алдаа байна уу гэж харлаа. Баярлалаа

2023-06-04 10:37:00 0 0 Хариулах

А. Даваасүрэн[127.0.0.1]

Сайн байна уу. Танай сайтаас Мэдээлэл авч буй судлаач байна. Танай байгууллага яамны бүтэцийн зураглал дээр "Мэдээлэл хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар гэж бичсэн, газар хэлтэсийн гарчиг дээр мөн "Мэдээлэл хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар гэж бичсэн боловч доор хэлтэсийн мэргэжилтнүүдийн хүснэгтэд болохоор Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар гэж бичсэн, тайлан дээрээ бас Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар гэж зөрүүтэй мэдээлэл бичсэн байна. Анхаарна уу. Бусад яамдууд дотоод аудитын нэгжийг Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар нэрээр байгуулсан болно. Бичиглэлийн алдаа байна уу гэж харлаа. Баярлалаа

2023-06-04 10:37:00 0 0 Хариулах

А. Даваасүрэн[127.0.0.1]

Сайн байна уу. Танай сайтаас Мэдээлэл авч буй судлаач байна. Танай байгууллага яамны бүтэцийн зураглал дээр "Мэдээлэл хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар гэж бичсэн, газар хэлтэсийн гарчиг дээр мөн "Мэдээлэл хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар гэж бичсэн боловч доор хэлтэсийн мэргэжилтнүүдийн хүснэгтэд болохоор Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар гэж бичсэн, тайлан дээрээ бас Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар гэж зөрүүтэй мэдээлэл бичсэн байна. Анхаарна уу. Бусад яамдууд дотоод аудитын нэгжийг Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар нэрээр байгуулсан болно. Бичиглэлийн алдаа байна уу гэж харлаа. Баярлалаа

2023-06-04 10:36:59 0 0 Хариулах

А. Даваасүрэн[127.0.0.1]

Сайн байна уу. Танай сайтаас Мэдээлэл авч буй судлаач байна. Танай байгууллага яамны бүтэцийн зураглал дээр "Мэдээлэл хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар гэж бичсэн, газар хэлтэсийн гарчиг дээр мөн "Мэдээлэл хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар гэж бичсэн боловч доор хэлтэсийн мэргэжилтнүүдийн хүснэгтэд болохоор Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар гэж бичсэн, тайлан дээрээ бас Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар гэж зөрүүтэй мэдээлэл бичсэн байна. Анхаарна уу. Бусад яамдууд дотоод аудитын нэгжийг Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар нэрээр байгуулсан болно. Бичиглэлийн алдаа байна уу гэж харлаа. Баярлалаа

2023-06-04 10:36:59 0 0 Хариулах

А. Даваасүрэн[127.0.0.1]

Сайн байна уу. Танай сайтаас Мэдээлэл авч буй судлаач байна. Танай байгууллага яамны бүтэцийн зураглал дээр "Мэдээлэл хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар гэж бичсэн, газар хэлтэсийн гарчиг дээр мөн "Мэдээлэл хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар гэж бичсэн боловч доор хэлтэсийн мэргэжилтнүүдийн хүснэгтэд болохоор Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар гэж бичсэн, тайлан дээрээ бас Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар гэж зөрүүтэй мэдээлэл бичсэн байна. Анхаарна уу. Бусад яамдууд дотоод аудитын нэгжийг Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар нэрээр байгуулсан болно. Бичиглэлийн алдаа байна уу гэж харлаа. Баярлалаа

2023-06-04 10:36:59 0 0 Хариулах

А. Даваасүрэн[127.0.0.1]

Сайн байна уу. Танай сайтаас Мэдээлэл авч буй судлаач байна. Танай байгууллага яамны бүтэцийн зураглал дээр "Мэдээлэл хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар гэж бичсэн, газар хэлтэсийн гарчиг дээр мөн "Мэдээлэл хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар гэж бичсэн боловч доор хэлтэсийн мэргэжилтнүүдийн хүснэгтэд болохоор Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар гэж бичсэн, тайлан дээрээ бас Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар гэж зөрүүтэй мэдээлэл бичсэн байна. Анхаарна уу. Бусад яамдууд дотоод аудитын нэгжийг Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар нэрээр байгуулсан болно. Бичиглэлийн алдаа байна уу гэж харлаа. Баярлалаа

2023-06-04 10:36:57 0 0 Хариулах

А. Даваасүрэн[127.0.0.1]

Сайн байна уу. Танай сайтаас Мэдээлэл авч буй судлаач байна. Танай байгууллага яамны бүтэцийн зураглал дээр "Мэдээлэл хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар гэж бичсэн, газар хэлтэсийн гарчиг дээр мөн "Мэдээлэл хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар гэж бичсэн боловч доор хэлтэсийн мэргэжилтнүүдийн хүснэгтэд болохоор Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар гэж бичсэн, тайлан дээрээ бас Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар гэж зөрүүтэй мэдээлэл бичсэн байна. Анхаарна уу. Бусад яамдууд дотоод аудитын нэгжийг Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар нэрээр байгуулсан болно. Бичиглэлийн алдаа байна уу гэж харлаа. Баярлалаа

2023-06-04 10:36:57 0 0 Хариулах

А. Даваасүрэн[127.0.0.1]

Сайн байна уу. Танай сайтаас Мэдээлэл авч буй судлаач байна. Танай байгууллага яамны бүтэцийн зураглал дээр "Мэдээлэл хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар гэж бичсэн, газар хэлтэсийн гарчиг дээр мөн "Мэдээлэл хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар гэж бичсэн боловч доор хэлтэсийн мэргэжилтнүүдийн хүснэгтэд болохоор Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар гэж бичсэн, тайлан дээрээ бас Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар гэж зөрүүтэй мэдээлэл бичсэн байна. Анхаарна уу. Бусад яамдууд дотоод аудитын нэгжийг Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар нэрээр байгуулсан болно. Бичиглэлийн алдаа байна уу гэж харлаа. Баярлалаа

2023-06-04 10:36:56 0 0 Хариулах

А. Даваасүрэн[127.0.0.1]

Сайн байна уу. Танай сайтаас Мэдээлэл авч буй судлаач байна. Танай байгууллага яамны бүтэцийн зураглал дээр "Мэдээлэл хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар гэж бичсэн, газар хэлтэсийн гарчиг дээр мөн "Мэдээлэл хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар гэж бичсэн боловч доор хэлтэсийн мэргэжилтнүүдийн хүснэгтэд болохоор Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар гэж бичсэн, тайлан дээрээ бас Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар гэж зөрүүтэй мэдээлэл бичсэн байна. Анхаарна уу. Бусад яамдууд дотоод аудитын нэгжийг Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар нэрээр байгуулсан болно. Бичиглэлийн алдаа байна уу гэж харлаа. Баярлалаа

2023-06-04 10:36:49 0 0 Хариулах

[127.0.0.1]

Сайн байна уу. Танай сайтаас Мэдээлэл авч буй судлаач байна. Танай байгууллага яамны бүтэцийн зураглал дээр "Мэдээлэл хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар гэж бичсэн, газар хэлтэсийн гарчиг дээр мөн "Мэдээлэл хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар гэж бичсэн боловч доор хэлтэсийн мэргэжилтнүүдийн хүснэгтэд болохоор Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар гэж бичсэн, тайлан дээрээ бас Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар гэж зөрүүтэй мэдээлэл бичсэн байна. Анхаарна уу. Бусад яамдууд дотоод аудитын нэгжийг Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар нэрээр байгуулсан болно. Бичиглэлийн алдаа байна уу гэж харлаа. Баярлалаа

2023-06-04 10:36:33 0 0 Хариулах
Шинэ мэдээ
Их уншсан