Бүх мэдээ
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтний сонгон шалгаруулалтын зар
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтний сонгон шалгаруулалтын зар
2022 / 06 / 13
Монгол улсын Засгийн газар “Аймгийн төвүүдийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих” төсөл”- Бүгд Найрамдах Польш Улсын хөнгөлттэй зээлээр Баян-Өлгий, Завхан, Увс, Говь-Сүмбэр, Дорнод аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэж, шинээр барих төслийг хэрэгжүүлнэ. Төслийн барилга угсралтын ажилд дараах чиг үүрэг бүхий Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэнийг хөлсөөр ажиллах гэрээгээр ажиллуулна.
Санхүүгийн ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар
Санхүүгийн ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар
2022 / 06 / 13
Монгол улсын Засгийн газар “Аймгийн төвүүдийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих” төсөл”- Бүгд Найрамдах Польш Улсын нэн хөнгөлттэй зээлээр Баян-Өлгий, Завхан, Увс, Говь-Сүмбэр, Дорнод аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэж, шинээр барих төслийг хэрэгжүүлнэ. Төслийн барилга угсралтын ажилд дараах чиг үүрэг бүхий Санхүүгийн ажилтан хөлсөөр ажиллах гэрээгээр ажиллуулна.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Шинэ мэдээ
    Их уншсан