Улсын хэмжээнд ашиглалтад орсон орон сууцны статистик мэдээлэл 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар

Шинэ мэдээ
Их уншсан