2022 оны эхний хагас жилд зохион байгуулсан сургалтад хамрагдсан инженер, техникийн ажилчдын статистик тоон мэдээлэл

Шинэ мэдээ
Их уншсан