2021-01-14 Дугаар: 03 Улаанбаатар хот

БАРИЛГЫН НОРМ, ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ- Эмнэлгийн зориулалттай барилга төлөвлөх” /БНбД 31-22-21/