1993-05-06 Улаанбаатар хот

Монгол Улсын засгийн газрын тухай хууль