2012-01-19 Улаанбаатар хот

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай