2019-07-09 Дугаар: 125 Улаанбаатар хот

"150 мянган айл-Орон сууц " үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө