Дугаар: 144 Улаанбаатар хот

"40000 орон сууц" хөтөлбөр