Улаанбаатар хот

“Кадастрын зураглалын ажил” /БНбД 11-11-16/ норм ба дүрэм батлагдлаа.

Хавсралт /pdf | 892.69kB