Улаанбаатар хот

“Өндрийн I, II ангийн сүлжээний тэгшитгэн бодолтын ажил” /БД 11-117-16/ дүрэм батлагдлаа.

Хавсралт /pdf | 469.14kB