Улаанбаатар хот

Ус дулаан хангамж ариутгах татуургын сүлжээ үерийн усны байгууламжийн геодезийн ажил

Хавсралт /pdf | 1,538.85kB