Хэлэлцүүлэгийн сэдэв
Барилгын үйл ажиллагаанд холбогдсон зөвшөөрөл олгох нийтлэг журмын төсөл

“Барилгын үйл ажиллагаанд холбогдсон зөвшөөрөл олгох хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч шийдвэрлэх болон барилгын салбарт нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх нийтлэг журам"-ын төсөлд санал авч байна.

Нийт 3 хэлэлцүүлэг байна
2023-01-18
наад сайдаа хурдан тушаалын гаргуулаач ажил болхоо байлаа
2022-12-21
та нар энэ нугалаа гаргадаг байдлаа хэзээ зогсоох юм бэ бөөн чирэгдэл яюдал суудал хүнд суртал байна
2022-12-14
мэргэшсэн инженер 2 байгууллагад давхардсан байдлаар байлгамаар бна