Хэлэлцүүлэгийн сэдэв
Хэлэлцүүллэгүүд Хугацаа Сэтгэгдэл Санал
Газрын багц хуулийн төслүүдэд санал авч байна

Газрын ерөнхий хууль/Шинэчилсэн найруулга/

Нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээнд зориулан газар чөлөөлөх тухай

Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль/Шинэчилсэн найруулга/

Кадастрын тухай/шинэчилсэн найруулга/

Газрын төлбөрийн тухай/Шинэчилсэн найруулга/

 

Оролцох
Эхлэх
2021/04/21 · 08:25
Дуусах
2021/05/21 · 08:25
154
3
Санал авч байна

Санал авч байна

Оролцох
Эхлэх
2021/04/07 · 10:26
Дуусах
2021/05/08 · 10:25
20
0
Санал авч байна

Санал авч байна

Оролцох
Эхлэх
2021/04/06 · 10:30
Дуусах
2021/05/06 · 10:30
13
0
“Барилга, байгууламжийн төвөгшлийн ангилалыг зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох дүрэм”

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2018 оны 218 дугаар тушаалаар батлагдсан “Барилга, байгууламжийн төвөгшлийн ангилалыг зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох дүрэм”- ийг шинэчлэн боловсруулсан төсөлтэй танилцаж саналаа ирүүлэхийг хүсье.

Оролцох
Эхлэх
2021/03/04 · 11:29
Дуусах
2021/04/03 · 11:29
8
1
Эхлэх
2021/06/14 · 09:00
Дуусах
2021/07/14 · 09:00
3
0
Санал авч байна

"Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх иргэн хуулийн этгээдэд тавих шаардлага, бүртгэх журам"-ын төсөлд санал авч байна

Оролцох
Эхлэх
2021/06/23 · 07:51
Дуусах
2021/07/23 · 07:51
2
0
Дахин төлөвлөлтийн гэрээний загварт санал авч байна

ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ШААРДЛАГА ХАНГАХГҮЙ БАРИЛГАЖСАН ХЭСГИЙГ ДАХИН ТӨЛӨВЛӨН БАРИЛГАЖУУЛАХ ТӨСӨЛД ОРОЛЦОГЧДЫН ХООРОНД БАЙГУУЛАХ ГУРВАН ТАЛТ ГЭРЭЭНИЙ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАР

Татаж авах

Оролцох
Эхлэх
2021/07/23 · 03:40
Дуусах
2021/08/23 · 03:40
2
3
Дахин төлөлвлөлтийн нэмэлт өөрчлөлт оруулсан журмуудын төсөлд санал авч байна

“ГЭР ХОРООЛЛЫН ГАЗРЫГ ДАХИН ТӨЛӨВЛӨН БАРИЛГАЖУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан төсөл Татаж авах

“АШИГЛАЛТЫН ШААРДЛАГА ХАНГАХГҮЙ НИЙТИЙН  ЗОРИУЛАЛТТАЙ ­­ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫГ БУУЛГАН ШИНЭЭР БАРИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан төсөл Татаж авах

Оролцох
Эхлэх
2021/07/23 · 03:46
Дуусах
2021/07/23 · 03:46
2
1
Эхлэх
2021/06/14 · 08:57
Дуусах
2021/06/21 · 08:58
1
0
Журмын төсөлд санал авч байна

Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах эрхийг хуулийн этгээдэд олгох, түүнд хяналт тавих журам Татаж авах

 

Оролцох
Эхлэх
2021/10/06 · 10:12
Дуусах
2021/11/05 · 10:12
1
0
Эхлэх
2021/06/07 · 09:39
Дуусах
2021/07/07 · 09:39
0
0
Эхлэх
2021/10/20 · 11:09
Дуусах
2021/11/19 · 11:10
0
0