Хот байгуулалт, газрын харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

ХОТ, БАЙГУУЛАЛТ, ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР
Албан тушаал Овог нэр Утас Цахим шуудан Албан тушаалын тодорхойлолт
Газрын дарга Цогт БАЯРБАТ 76003333 bayarbat@mcud.gov.mn  
Хот байгуулалтын нэгдсэн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч Дагвадорж БЭЛЭГСАЙХАН 76003333/1171/ belegsaikhan@mcud.gov.mn  
Хүн амын нутагшилт, суурьшил, бүс нутгийн хөгжлийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээч Самдан ДЭНСМАА densmaas@mcud.gov.mn  
Хот тосгоны хөгжлийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Байжин НУРБЕК nurbek@mcud.gov.mn PDF
Бүс нутаг, хот тосгоны эдийн засгийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээч Энх-Амгалан АРИУННЯМ e.ariunnyam@mcud.gov.mn  
Газрын харилцааны нэгдсэн  бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч Гомбодорж БОЛОРМОО 76003333/1170/ g.bolormoo@mcud.gov.mn  
Газрын кадастр, үнэлгээ, төлбөр, эдийн засгийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээч Базарпүрэв ГОЁСАЙХАН goyosaikhan@mcud.gov.mn  
Геодези, зураг зүйн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээч Сүрэнжав БОЛОРОО boloroo.s@mcud.gov.mn  
Орон зайн мэдээлэл, технологийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Энхсайхан УСАНБОЛОР usanbolor@mcud.gov.mn  

 

Шинэ мэдээ
Их уншсан