Хэлэлцүүлэгийн сэдэв
Хэлэлцүүллэгүүд Хугацаа Сэтгэгдэл Санал
Барилга байгууламжийн цахим тооцооллын программ Хангамжийг баталгаажуулж, хэрэглэх журмын төсөл

Барилга байгууламжийн цахим тооцооллын программ  хангамжийг баталгаажуулж, хэрэглэх журмын төсөлд санал авч байна.

Оролцох
Эхлэх
2021/10/27 · 09:26
Дуусах
2021/11/24 · 05:30
14
1
Эхлэх
2021/10/20 · 11:09
Дуусах
2021/11/19 · 11:10
19
1
Журмын төсөлд санал авч байна

Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах эрхийг хуулийн этгээдэд олгох, түүнд хяналт тавих журам Татаж авах

 

Оролцох
Эхлэх
2021/10/06 · 10:12
Дуусах
2021/11/05 · 10:12
1
0
Дахин төлөлвлөлтийн нэмэлт өөрчлөлт оруулсан журмуудын төсөлд санал авч байна

“ГЭР ХОРООЛЛЫН ГАЗРЫГ ДАХИН ТӨЛӨВЛӨН БАРИЛГАЖУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан төсөл Татаж авах

“АШИГЛАЛТЫН ШААРДЛАГА ХАНГАХГҮЙ НИЙТИЙН  ЗОРИУЛАЛТТАЙ ­­ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫГ БУУЛГАН ШИНЭЭР БАРИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан төсөл Татаж авах

Оролцох
Эхлэх
2021/07/23 · 03:46
Дуусах
2021/07/23 · 03:46
3
1
Дахин төлөвлөлтийн гэрээний загварт санал авч байна

ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ШААРДЛАГА ХАНГАХГҮЙ БАРИЛГАЖСАН ХЭСГИЙГ ДАХИН ТӨЛӨВЛӨН БАРИЛГАЖУУЛАХ ТӨСӨЛД ОРОЛЦОГЧДЫН ХООРОНД БАЙГУУЛАХ ГУРВАН ТАЛТ ГЭРЭЭНИЙ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАР

Татаж авах

Оролцох
Эхлэх
2021/07/23 · 03:40
Дуусах
2021/08/23 · 03:40
2
3
Санал авч байна

"Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх иргэн хуулийн этгээдэд тавих шаардлага, бүртгэх журам"-ын төсөлд санал авч байна

Оролцох
Эхлэх
2021/06/23 · 07:51
Дуусах
2021/07/23 · 07:51
2
0
Эхлэх
2021/06/14 · 09:00
Дуусах
2021/07/14 · 09:00
3
0
Эхлэх
2021/06/14 · 08:57
Дуусах
2021/06/21 · 08:58
1
0
Эхлэх
2021/06/07 · 09:39
Дуусах
2021/07/07 · 09:39
0
0
Газрын багц хуулийн төслүүдэд санал авч байна

Газрын ерөнхий хууль/Шинэчилсэн найруулга/

Нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээнд зориулан газар чөлөөлөх тухай

Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль/Шинэчилсэн найруулга/

Кадастрын тухай/шинэчилсэн найруулга/

Газрын төлбөрийн тухай/Шинэчилсэн найруулга/

 

Оролцох
Эхлэх
2021/04/21 · 08:25
Дуусах
2021/05/21 · 08:25
154
3
Санал авч байна

Санал авч байна

Оролцох
Эхлэх
2021/04/06 · 10:30
Дуусах
2021/05/06 · 10:30
13
0
Санал авч байна

Санал авч байна

Оролцох
Эхлэх
2021/04/07 · 10:26
Дуусах
2021/05/08 · 10:25
20
0
“Барилга, байгууламжийн төвөгшлийн ангилалыг зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох дүрэм”

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2018 оны 218 дугаар тушаалаар батлагдсан “Барилга, байгууламжийн төвөгшлийн ангилалыг зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох дүрэм”- ийг шинэчлэн боловсруулсан төсөлтэй танилцаж саналаа ирүүлэхийг хүсье.

Оролцох
Эхлэх
2021/03/04 · 11:29
Дуусах
2021/04/03 · 11:29
8
1