Хэлэлцүүлэгийн сэдэв
Нийт 2 хэлэлцүүлэг байна
2022-05-18
2021-06-17
Сайн байна уу? Энэ төсөлд дараах саналыг оруулж байна. 1-рт Суурийн болон дам нурууны эдлэхүүнд Файбер материалыг хэрэглэх, 2-рт дээр үеийн чулуун суурийг солих, зэрэг бусад технологийн ажилд хамтарч санал бодлоо солилцож оролцход бэлэн байна. 99907154