Хэлэлцүүлэгийн сэдэв
Нийт 155 хэлэлцүүлэг байна
2021-10-20
Газрын бирж газар хөгжүүлэх үүртэй байгаа нь ойлгогдохгүй байна.
2021-10-20
Газрын нэгдмэл сангийн жагсаалтад тусгай хэрэгцээний газар ороогүй байна. Гэтэл тусгай хамгаалалтанд Монгол улсын нийт газар нутгийн 30 хувийг оруулахаар зорьж байна
2021-10-10
Тусгай хамгаалалттай газрыг газрын ангилалд оруулах. Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь хот суурин газарт өмчлөлийг өрхөөр олгож байхаар зохицуулах, Кадастрын тухай хуульд эргэлтийн цэг нь бетон, төмөр бэхлэгээгээр бэхлэгдсэн цэгоруулах. Практик дээр эдэлбэрийн эргэлтийн цэгийг бетон, болон төмөр гадас суулгаж бэхлэх
2021-07-20
Нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээнд газар чөлөөлөх хуулинд албадан чөлөөх гэсэн бүлэг бна энэ нь хүний эрхэнд шууд халдсан бна нүүлгэн шилжүүлэлт гэж оруулах хэрэгтэй албадан гэдэг үгээр лалимдуулж иргэдийн газрыг булааж дээрэмдэх үйлдэл гарна
2021-07-20
Нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээнд газар чөлөөлөх хуулинд албадан чөлөөх гэсэн бүлэг бна энэ нь хүний эрхэнд шууд халдсан бна нүүлгэн шилжүүлэлт гэж оруулах хэрэгтэй албадан гэдэг үгээр лалимдуулж иргэдийн газрыг булааж дээрэмдэх үйлдэл гарна
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-20
Нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээнд зориулан газар чөлөөлөх тухай хуульд албадан нүүлгэх гэсэн бүлэг байгаа нь хүний эрхийг ноцтой зөрчих хувийн өмчинд халдсан үг хэллэг ойлголт байна. Иймд энэхүү хуульд албадан нүүлгэлт гэдгийг хасах хэрэгтэй.
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-06
Дээрх хуулийн хэлэлцүүлгийг иргэд олон нийтийн дунд сайн хэлэлцүүлж санал авах нь чухал байна.
2021-07-06
нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээнд зориулан газар чөлөөлөх тухай хуульд гадны нөлөөлөлд ихээхэн орсон хууль байна энэ хуулийн заалт цэвэрхэнээр ард иргэдээсээ булааж авхаар гарч байгаа хууль байна энэ хуулийг цуцлах шаардлагатай байна.
2021-07-04
6.2.оо эргэж харж цуцал
2021-07-03
6.2-оо цуцал газар бол ард түмний өмч болохоос харийн гарнуудын өмч биш
2021-07-03
эрх тэгш 0.7га газраа эзэмших
2021-07-03
Газар өмчлөх тухай өргөдөл өгөөд 5-6жил болж бна.Зарим нэг нь 2-3 газар өмчилчихсөн байх юм.Иргэн бүрдээ тэгш олгох хэрэгтэй байна.Манайх ам бүл 5 гэвч өрхийн 1ч гишүүн газаргүй хүсэлт,өргөдөл өгөхөөр огт шийдэгдэхгүй юмаа
2021-07-02
2021-07-01
газар өмчилж авах гүний худаг гаргуулах зэрэг асуудлуудийг багийн засаг дарга ИНХ гишүүд бусад дарга нар зөвшөөрөл өгсөн ч газрийн албаны дарга ганцаараа эсэргүүцэж бүтэн жил болж байна үүний улмаас хөршийн худгаас малаа услаж худаг газрын хэрүүл их энэ асуудлийг шийдэж өгнө үү
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4